Zinātnes skola Laboratorium

Sociālais uzņēmums

Uzņēmums piedāvā regulāras nodarbības, kursi un vasaras nometnes ķīmijā, fizikā un elektronikā bērniem un pusaudžiem no 2. līdz 12 klasei. Visi pakalpojumi tiek sniegti attālināti vai klātienē Rīgā.

Sociālie mērķi:

  1. Veicināt inovatīvas un radošas izglītības pieejamību un dabaszinātņu popularizēšanu sabiedrībā;
  2. Ieinteresēt bērnus un jauniešus eksaktajās zinātnēs;
  3. Organizēt un vadīt dabaszinātņu u.c. apmācības un nometnes bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;
  4. Veicināt sadarbību ar pašvaldībām, nevalstiskām u.c. organizācijām zinātnes popularizēšanai;
  5. Atbalstīt dabaszinātnēs ieinteresētos bērnus un jauniešus neatkarīgi no ģimenes sociālā statusa.