Neredzamā pasaule

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

 1. Ceļojums\ekskursijas tumsā
 2. Randiņš tumsā
 3. Sajūtiet Rīgu
 4. Apmacības tumsā
 5. Meistarklases tumsā
 6. Koncerti, izrādes tumsā
 7. Speciālās programmas skolām
 1. Projekts virzīts uz tolerances attīstību redzīgo un neredzīgo starpā.
 2. Nojaukt komunikācijas barjeras starp veseliem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
 3. Lauzt stereotipus un socializēt cilvēkus ar īpašām vajadzībām.
 4. Veicināt cilvēku ar redzes invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā.
 5. Nodarbināt cilvēkus ar redzes traucējumiem.
 6. Popularizēt aktīvu dzīvesveidu cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
 7. Dot iespēju satiksties un iepazīt cilvēkus ar līdzīgām redzes problēmām.
 8. Dot iespēju draugiem un atbalstītājiem iejusties un izprast vājredzīgu un neredzīgu cilvēku ikdienu.
 9. Veicināt emocionālā intelekta attīstību un sabiedrības izpratni par savu veselības nozīmību.

Kontaktinformācija: