EMU Skola

Sociālais uzņēmums

SIA “EMU Skola” veic skolēnu, skolotāju un vecāku vērtējuma monitoringu par skolas vidi, piedāvājot risinājumus skolas vides uzlabošanai. EMU pieejas pamatā ir izpratne par cilvēka smadzeņu darbību un nervu sistēmas secīgas nobriešanas likumsakarībām. Cilvēki kā sociālas būtnes jūtas droši, ja jūtas piederīgi. Šie principi ir vispārināmi gan uz ikvienu skolēnu, skolotāju un skolas vidi kopumā, gan veido pamatu veselīgu attīstību veicinošu pedagoģisko pieeju dažādību skolā, kā arī paplašina katras skolas iespējas veidot savu unikālo izglītojošas vides kultūru.

SIA “EMU Skola” mērķis ir darboties kā sociālo pārmaiņu dzinējspēkam, piedāvājot inovatīvus risinājumus, kas palīdz trim mērķa grupām:

  • Bērniem vecumā līdz 19 gadiem
  • Pedagogiem, skolotājiem, klašu audzinātājiem un PII pedagogiem
  • Vecākiem ar bērniem vecumā līdz 19 gadiem