Mentor Latvia

Biedrība

Biedrība piedāvā individuālu mentoringu – praktisku un emocionālu palīdzību jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsts.

Biedrības galvenais mērķis ir palīdzēt jauniešiem sagatavoties patstāvīgas dzīves uzsākšanai.