Ineta Krankale

Individuāla persona

Ineta ir projektu, procesu un komandu vadītāja, ilgtspējas, mūžizglītības un psiholoģijas entuziaste. Meklē jēgu, nozīmi un pievienoto vērtību it visā, ko dara. Ar aizrautību un interesi apgūstu nezināmo, iet neiestaigātus ceļus, vadot dažādus projektus no nulles. Ar savu darbu, zināšanām un praktisku ieguldījumu, vēlas sniegt ko vērtīgu un paliekošu Latvijai, pasaulei un sabiedrībai.
Vada ar tūrisma biznesu saistītus projektus no idejas radīšanas līdz veiksmīgai projekta realizācijai un virzīšanai tirgū, izstrādā darbības un attīstības stratēģijas, rīcības plānus uzņēmumiem un teritorijām, konsultē ar konferenču telpām saistītos jautājumos (izvērtē jauna biznesa potenciālu, sniedzu ieteikumus telpu plānojuma izstrādei, sniedz kvalitātes uzlabošanas ieteikumus jau esošiem konferenču centriem, viesnīcām), izvērtē un sniedz ieteikumus pakalpojumu un servisa kvalitātes uzlabošanai jau esošiem tūrisma uzņēmumiem.