Veizāna deju skola

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Deju skolā mācību programmas ir 10 gadiem, vairākos izglītības līmeņos, un var saņemt 3 dažādus diplomus. Visās licencētajās un akreditētajās Mūsdienu dejas programmās ietilpst: Hip-hop, House, Popping, Locking, Breaking, Waacking, Voguing, Dancehall u.c. deju stili, dažādas horeogrāfijas, stretching, klasiskās dejas pamati, dejas kompozīcija, dejas improvizācija, dejas teorija, dejas vēsture, sacensību taktika, skatuves kultūra.

Sniegt sociālus pakalpojumus, veicināt kultūras daudzveidību, veicināt izglītības darbību un veidot iekļaujošu pilsonisko sabiedrību.

Kontaktinformācija: