SIA “Dabas zirgi”

Sociālais uzņēmums

Uzņēmuma piedāvā pastaigas ar zirgu, ekskursiju “Dabas zirgos”, sarunu ar zirgiem, zirgu priekšnesumus, dienu stallī, zirga “adoptēšanu”, jāšanas treniņus, telpu, ārtelpu teritorijas īri saviem pasākumiem “Mežauļos”, Ķekavas novadā.

Uzņēmuma sociālais mērķis ir veicināt zirgu labturību Latvijā un pasaulē, nodrošināt iespēju cilvēkiem no sociālā riska grupām gūt iemaņas un prasmes patstāvīgākai dzīvei nākotnē, nodarbinot un apmācot viņus.