Pierīgas partnerība

Biedrība

Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes un Olaines novadu teritorijā.
Biedrības aktivitātes:
apvienot pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējdarbības pārstāvjus un iedzīvotājus un attīstīt sadarbību starp tām; izstrādāt vietējās attīstības stratēģiju, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību;
aicināt novados dzīvojošos iesniegt un īstenot projektus. Sekmēt sociālās uzņēmējdarbības attīstību biedrības darbības teritorijā.

Kontaktinformācija:

  • PIERĪGA