Jauniešu rīts

Sociālais uzņēmums

Nodrošinām dažāda veida pasākumus bez vecāku apgādības palikušiem jauniešiem vecumā no 16 līdz 24 gadiem. Pasākumu organizēšanu apmaksā uzņēmumi, kas ir sociāli atbildīgi, tādā veidā realizējot savu mārketinga budžetu.