CENTRS SEVII | zīmols Esi/

Sociālais uzņēmums

Koučings (transformācijas, radošuma un uzņēmējdarbības atbalsta jomās), mācību programma izaugsmei un mieram.

Uzņēmuma mērķis ir attīstīt sociālās, emocionālās inteliģences spējas skolēnos pamatizglītības pirmajā posmā (pirmajos 15 mēnešos), pēc tam aptverot plašāku skolēnu klāstu, vecākos un skolotājos, lai mazinātu un preventīvi novērstu emocionālās un fiziskās vardarbības riskus. Metodoloģiski sagatavot pedagogus darbam ar pamatstresiem (dusmas,bailes,raizes), izstrādāt un skolās aprobēt mācību materiālus, lai novērstu mobinga riskus skolās, ģimenēs, sabiedrībā Latvijā, pasaulē.