Ulubele

Sociālais uzņēmums

Uzņēmums piedāvā adoptēt suņus un kaķus, kā arī izmitina dzīvniekus līdz adopcijas brīdim no-kill patversmē. Ulubele rīko “Cilvēcības skoliņu”, lai bērniem mācītu izpratni par mīļdzīvnieku aprūpi un atbildību, kas par tiem jāuzņemas.

Uzņēmuma sociālais mērķis ir n odrošināt jebkuram dzīvniekam, kuram jebkādu iemeslu dēļ ilgstoši nevar atrast jaunu saimnieku, uzturēšanu to mūža garumā, izveidojot un nodrošinot dzīvnieku barības tirdzniecību;  veicināt labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem, neatkarīgi no to sugas, vecuma, veselības stāvokļa, izveidojot dzīvnieku rehabilitācijas centru; veicināt izglītotu un empātisku attieksmi pret dzīvniekiem, nodrošinot bērniem dienas nometņu pakalpojumus, sniedzot dzīvnieku viesnīcas pakalpojumus un kinologa pakalpojumjus.