Kultūras Klubs (Otrā iespēja)

Biedrība, Individuāla persona, Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa