ĒT Resursu centrs

Sociālais uzņēmums

Mūsu uzņēmums ir izveidots, lai cilvēki Latvijā arvien mazāk un pēc iespējas īsāku laiku, saslimšanas gadījumā, slimo ar ĒT, novēršot stigmu Latvijas sabiedrībā, psihoizglītojot bērnus un ģimenes, nodrošinot bezmaksas konsultācijas un atbalsta grupas jauniešiem, lai veicinātu šo cilvēku iekļaušanos darba tirgū, lai veicinātu to iekļaušanos sabiedrībā, mazinātu pašnāvību risku, uzlabotu to fizisko un mentālo veselību, reproduktivitāti un uzlabotu palīdzības saņemšanas iespējas tālākās ēšanas traucējumu stadijās, palīdzētu nostabilizēt klientu finansiālu neatkarību.

Centrā darbojas- KBT terapeiti, sertificēts uztura speciālists, psihologs, mentors/koučs, Deju un Kustību terapeits, Sociālā darba speciālists. Neformāli sadarbojamies ar Valsts psihiatriem, kas specializējas ēšanas traucējumos un ar daudzām organizācijām, kas sniedz psihoemocionālu palīdzību, tostarp slimnīcām.

Centrs kā pakalpojumu sniedz dažādas lekcijas organizācijām, iestādēm.

Psihoterapija, uztura speciālisti, KBT, deju terapija, mentori, kouči, psihologs, sociālais darbinieks
Lekcijas
Individuālas konsultācijas
Semināri, konferences
Nometnes
Specializēta programma cilvēkiem ar ĒŠANAS TRAUCĒJUMIEM
Atbalsta grupas