Latvijas Samariešu apvienība

Biedrība

Pirmās palīdzības kursi, medicīniskā komisija, drošības poga, aprūpe mājās Rīgā un novados, sociālās aprūpes centri (pansionāti), dienas aprūpes centrs, dienas aprūpes centrs personām ar demenci, pansija, patversme, ģimenes asistenti, pavadoņi – asistenti, jauniešu atbalsta programma “Palēciens”, brīvprātīgo darbs, grupu dzīvokļi, specializētais transports, medicīniskā aprūpe, īslaicīgās uzturēšanās mītne, labdarība.

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” veic sociālo uzņēmējdarbību, kas veicina sabiedrības sociālo integrāciju, savstarpējo palīdzību, atbildību un līdzdalību; pilnveido sociālās un veselības aprūpes iespējas nodrošinājumu, dažādību un pieejamību – veidojot, attīstot un sniedzot sociālās un veselības aprūpes pakalpojumus.