Labdarības Fonds Sofi

Biedrība

Labdarības fonds “Sofi” ir izveidots 2020. gadā, lai sniegtu praktisku pienesumu dzīvnieku labklājības uzlabošanai Latvijā. “Sofi” darbības centrā ir veicināt mājdzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumus, īstenot projektus ar ilgtermiņa pienesumu dzīvnieku labbūtības uzlabošanai, kā arī atbalstīt dzīvnieku patversmes un biedrības. Fonds atbalsta dzīvnieku patversmes un veicina to labturību, īsteno projektus bērnu veselības uzlabošanai un izglītības veicināšanai, atbalsta sociāli maznodrošinātas grupas un veicina vides sakārtošanu, uzlabojot apstākļus gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem.