Labdarības Fonds Sofi

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība

Labdarības fonds “Sofi” ir izveidots 2020. gadā, lai sniegtu praktisku pienesumu dzīvnieku labklājības uzlabošanai Latvijā. “Sofi” darbības centrā ir veicināt mājdzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumus, īstenot projektus ar ilgtermiņa pienesumu dzīvnieku labbūtības uzlabošanai, kā arī atbalstīt dzīvnieku patversmes un biedrības. Mēs atbalstām dzīvnieku patversmes un veicinām to labturību, īstenojam projektus bērnu veselības uzlabošanai un izglītības veicināšanai, atbalstām sociāli maznodrošinātas grupas un veicinām vides sakārtošanu, uzlabojot apstākļus gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem.

Kontaktinformācija:

  • VISA LATVIJA