SIA “Print Art”

Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona, Sociālais uzņēmums

Stāju koriģējoši T-krekli

Sabiedrības darbības sociālais mērķis ir sekmēt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju, īpaši invalīdu, pirms pensijas vecuma cilvēku un jauno vecāku nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Mainīt stereotipu par invalīdu, pirms pensijas vecuma cilvēku un jauno vecāku darba spējām un produktivitāti.
Parādīt, ka sociāli mazaizsargāti iedzīvotāji, it īpaši invalīdi ir spējīgi līdzvērtīgi konkurēt uzņēmējdarbībā un ražot konkurētspējīgu produktu.

Kontaktinformācija: