SIA “Print Art”

Sociālais uzņēmums

Correcty ražo stāju koriģējošus T-kreklus.

Uzņēmuma sociālais mērķis ir sekmēt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju, īpaši cilvēku ar invaliditāti, pirms pensijas vecuma cilvēku un jauno vecāku nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā, kā arī ,ainīt stereotipu par invalīdu, pirms pensijas vecuma cilvēku un jauno vecāku darba spējām un produktivitāti.
Parādīt, ka sociāli mazaizsargāti iedzīvotāji, it īpaši cilvēki ar invaliditāti ir spējīgi līdzvērtīgi konkurēt uzņēmējdarbībā un ražot konkurētspējīgu produktu.