SIA Dzīves Oāze

Biedrība, Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa

Sociālie pakalpojumi – jauniešiem, cilvēkiem ar demenci

Sabiedrība veic komercdarbību ar mērķi veicināt Sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sociālo pakalpojumu sniegšanu.