SIA “Dzīves Oāze”

Sociālais uzņēmums

Uzņēmums nodoršina sociālos pakalpojumus – grupu dzīvokl cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un dienas centru bērniem.

Uzņēmuma mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sociālo pakalpojumu sniegšanu.