SIA Dzīves Oāze

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Sociālie pakalpojumi – jauniešiem, cilvēkiem ar demenci

Sabiedrība veic komercdarbību ar mērķi veicināt Sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sociālo pakalpojumu sniegšanu.