SIA “Torņakalns”

Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona, Sociālais uzņēmums

semināri, lekcijas, nodarbības cilvēka izaugsmei

uzlabot cilvēku, kas nokļuvuši dažādās dzīves krīzes situācijās (garīgas, fiziskas, materiālas, ģimenes u.c.), prasmes un zināšanas šo krīzes situāciju un citu problēmjautājumu risināšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā sniegt dažāda veida citu atbalstu, lai ilgtermiņā uzlabotu šo cilvēku dzīves kvalitāti. Sabiedrība šā mērķa īstenošanai īsteno izglītojošus, personības izaugsmi un attīstību veicinošus pasākumus jebkurā no šīm dimensijām – fiziskā, garīgā, emocionālā un intelektuālā, kā arī organizē cita veida aktivitātes un pasākumus, kas nodrošina atbalstu krīzes situācijās nonākušiem cilvēkiem, kuri vēlas un ir gatavi saņemt šāda veida palīdzību. Lai nodrošinātu Sabiedrības finansiālo ilgtspēju un projektu rentabilitāti, Sabiedrība arī organizēs pasākumus, kas atbilst centra mērķiem, kuros būs iespēja piedalīties cilvēkiem, kas pievērš uzmanību savas dzīves kvalitātei un kuri vēlas iegūt informāciju par iespēju neneonākt robežsituācijās, kad nepieciešama akūta palīdzība (izdegšana darbā, prioritāšu definēšana, izpratne par veselīgām attiecībām u.c.)

Kontaktinformācija: