SIA “Torņakalns”

Sociālais uzņēmums

SIA “Torņakalns” piedāvā seminārus lekcijas, nodarbības cilvēka izaugsmei.

Uzņēmuma mērķis ir uzlabot cilvēku, kas nokļuvuši dažādās dzīves krīzes situācijās (garīgas, fiziskas, materiālas, ģimenes u.c.), prasmes un zināšanas šo krīzes situāciju un citu problēmjautājumu risināšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā sniegt dažāda veida citu atbalstu, lai ilgtermiņā uzlabotu šo cilvēku dzīves kvalitāti. SIA “Torņakalns” šā mērķa īstenošanai īsteno izglītojošus, personības izaugsmi un attīstību veicinošus pasākumus jebkurā no šīm dimensijām – fiziskā, garīgā, emocionālā un intelektuālā, kā arī organizē cita veida aktivitātes un pasākumus, kas nodrošina atbalstu krīzes situācijās nonākušiem cilvēkiem, kuri vēlas un ir gatavi saņemt šāda veida palīdzību.