Ludmila Kasperoviča

Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Sociālais uzņēmums