SIA “Paliatīvā aprūpe”

Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa

Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt paliatīvu aprūpi, kuras būtība ir kompetents un kreatīvs komandas darbs kopā ar aprūpējamo un tā ģimeni.
Paliatīvā aprūpe ir aktīva, profesionāla klientu mājas sociālā aprūpe, kad radikālas terapijas iespējas ir izsmeltas. Tā ietver un apvieno fizisko, sociālo, psiholoģisko un garīgo aprūpi, kuras būtība ir kompetents un kreatīvs komandas darbs kopā ar aprūpējamo un tā ģimeni.
SIA “Paliatīvā aprūpe” mērķis – piedāvāt klientam un viņa ģimenei iespējamo labāko dzīves kvalitāti.

Uzņēmuma sociālaisērķis ir mainīt Latvijā pastāvošo izpratni un praksi par pirmreizēji diagnosticētu neārstējamu un mirstoša cilvēka aprūpi, izveidojot pasaules praksei atbilstošu aprūpi mājās, kas nodrošinās visaptverošu un uz pacienta un viņa tuvinieku individuālām vajadzībām vērstu aprūpi slimības sākumā, tās norisē un pacienta dzīves pēdējos mēnešos. Šāds aprūpes modelis dos iespēju pacientam un viņa ģimenes locekļiem, viņa dzīves posmu nodzīvot, saglabājot dzīves kvalitāti, pašcieņu, autonomiju un brīvu izvēli.