Biedrība “Amos”

Biedrība

NVO “Amos” plāno sniegt starpdisciplināru paliatīvo un hospisa aprūpi mājās, kā arī sniegt psihosociālu un garīgu atbalstu gan slimniekam, gan viņa tuviniekiem. Pakalpojumā iekļauta arī tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana un transporta pakalpojums slimnieku pārvadāšanai. Plānots izstrādāt rokasgrāmatu pacientu tuviniekiem, rīkot izglītojošus seminārus mediķiem un aprūpes darbiniekiem.