SIA Visas iespējas

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība

Organizāciju iespēju un darba sludinājumu ievietošana “Visas iespējas” platformā

  1. Ar tiešsaistes informācijas platformas starpniecību mērķauditorijai atvieglot piekļuvi informācijai par aktivitātēm un dalības iespējām Latvijas, ES un pasaules kultūrtelpā, to centralizējot vienā platformā;
  2. Saistoši veicināt mērķauditorijas iniciatīvu un līdzdalību Latvijas un ES kultūrtelpas norisēs;
  3. Sociāli lietderīgu organizāciju, un apvienību aktivitāšu informācijas pieejamības atvieglošana informācijas telpā, veicinot sabiedrības un mērķauditorijas interesi un līdzdalību;

Kontaktinformācija: