SIA Visas iespējas

Sociālais uzņēmums

Organizāciju iespēju un darba sludinājumu ievietošana “Visas iespējas” platformā.

Uzņēmuma sociālie mērķi ir:

  1. ar tiešsaistes informācijas platformas starpniecību mērķauditorijai atvieglot piekļuvi informācijai par aktivitātēm un dalības iespējām Latvijas, ES un pasaules kultūrtelpā, to centralizējot vienā platformā;
  2. saistoši veicināt mērķauditorijas iniciatīvu un līdzdalību Latvijas un ES kultūrtelpas norisēs;
  3. sociāli lietderīgu organizāciju, un apvienību aktivitāšu informācijas pieejamības atvieglošana informācijas telpā, veicinot sabiedrības un mērķauditorijas interesi un līdzdalību.