Tautas palīdzības fonds

Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona, Sociālais uzņēmums

Aizsargāt un atbalstīt trūcīgās personas un ģimenes, paplašinot atkārtotu vai ārkārtas finanšu un cita veida palīdzību un atbalstu, sniedzot to arī īslaicīgās grūtībās nonākušām personām. sniegt nodarbinātības un ražošanas, pakalpojumu sniegšanas iespējas indivīdam vai ģimenei, lai veicinātu un atbalstītu to profesionālu vai fizisku rehabilitāciju. veikt ar Fondu un tā darbības jomām saistītus zinātniskos pētījumu un lauka pētījumus.

Kontaktinformācija:

  • Rīga