SIA Kustības Brīvība

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Inovācijas aktīvās atpūtas iespēju paplašināšanā. Aktīvā atpūta pludmalē.

Mainīt stereotipus par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, iespējām un varēšanu piedalīties aktīvi un jēgpilni sava brīvā laika pavadīšanā

Kontaktinformācija: