SIA Kustības Brīvība

Sociālais uzņēmums

SIA “Kustības Brīvība” veido inovācijas aktīvās atpūtas iespēju paplašināšanā un piedāvā aktīvās atpūtas iespējas pludmalē.

Uzņēmuma sociālais mērķis ir mainīt stereotipus par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, iespējām un varēšanu piedalīties aktīvi un jēgpilni sava brīvā laika pavadīšanā.