S & W

Sociālais uzņēmums

S&W SIA ir izveidojusi pieredzējušu inženieru enerģētiķu komandu ar 30 gadu vidējo darba pieredzi enerģētikā, lai sniegtu pilna servisa pakalpojumu saules paneļu ģeneratoru izbūvē un nodošana ekspluatācijā gan privātmājām, gan juridiskajiem klientiem.

S&W SIA ir reģistrēta kā sociālais uzņēmums. Sociālā uzņēmējdarbība tiek veikta, lai ar biznesa instrumentiem risinātu dažādus sabiedrībā pastāvošus izaicinājumus. Mūsu komandu raksturo sirds degsme un aicinājums padarīt šo pasauli labāku, radot produktus un pakalpojumus, kas palīdz citiem un atstāj pozitīvu ietekmi uz sabiedrību kopumā. Risinām izaicinājumus, kas saistīti ar:

sociālās atstumtības mazināšanu;
riska grupu nodarbinātības veicināšanu;
izglītības pieejamību un kvalitātes uzlabošanu;
vides un dabas aizsardzību;
nabadzības mazināšanu.