5 questions to ask before setting up a social enterprise labeling initiative

This material is based on the report „Social Entrepreneurship Certification and Labeling“ (2017) which provides an…

Pašvaldības un sociālā uzņēmējdarbība – jauns pētījums!

Ar nolūku labāk izpētīt pašvaldību un sociālās uzņēmējdarbības izmantošanas mijiedarbību un iespējas, Latvijas…

Sociālā biznesa iniciatīva – social business initiative

Ar mērķi izvērtēt pūļa finansējuma kā sociālās uzņēmējdarbības finanšu avota potenciālu tika veikts pētījums. Tā…

Ko mēs kopā izdarījām 2016. gadā?

2016. gads ir bijis pirmais pilnais Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas darba gads. Gadu sākām kā 11 biedru…

Sociālā ietekme un tās mērīšana sociālās uzņēmējdarbības kontekstā

Sociālais uzņēmums, kurš darbojas kāda sociāla mērķa vai sociālas problēmas risināšanas labā, noteikti rada kādu labumu…

Pasaulē pirmais planšetdators cilvēkiem ar redzes traucējumiem – Bulgārijas sociālā uzņēmuma Blitab stāsts

Kristīna ir vadītāja un līdzdibinātāja uzņēmumā “BLITAB Technologies”, kas ir izstrādājis pasaulē pirmo planšetdatoru…

Kā Latvijas sociālajiem uzņēmumiem sevi pilnveidot izaicinājumiem bagātajā vidē?

Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā vēl arvien ir salīdzinoši jauns jēdziens, un vide, kurā sociālajiem uzņēmumiem augt un…

Sociālās uzņēmējdarbības inkubatori un askeleratori: Latvija, Eiropa, ASV

Sociālās uzņēmējdarbības inkubatori un akseleratori var būt ļoti nozīmīgs atbalsts un atspēriena punkts jauniem…

Pētījums “Analīze par sociālo uzņēmējdarbību”

ētnieki norāda, ka Eiropas Savienības regulējums attiecībā uz publiskiem iepirkumiem ļauj ikvienai dalībvalstij…

Ja grib, tad var!

Sociālie uzņēmumi nav papildus slogs. Tas ir vēl viens veids, kā efektīvi, iesaistot pašu sabiedrību, risināt sociālas…

Pētījums: A map of social enterprises and their ecosystems in Europe

Pētījums par sociālajiem uzņēmumiem 28 ES valstīs un Šveicē atklāj to darbības jomas un ienākumu avotus. Pieejama arī…

Sociālie uzņēmumi – nevalstiskās organizācijas Latvijā

Kādi ir sociālie uzņēmumi Latvijā, kas tiem raksturīgs, kādā juridiskajā ietvarā tie darbojas un kā tie atšķiras no…