Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas paveiktais nozares attīstībā

aprīlis 1, 2022

Kopš LSUA dibināšanas 2015.gada rudenī Asociācija ir kļuvusi par vadošo sociālās uzņēmējdarbības nozares organizāciju Latvijā. LSUA rūpējas par biedru kapacitātes paaugstināšanu, zināšanu un prasmju kāpināšanu un kopējo sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas veidošanu un virzību Latvijā.

Aktivitātes sociālās uzņēmējdarbības nozares attīstībā Latvijā:
 • Dalība sociālā uzņēmuma likuma izstrādē. Pēc trīs gadu darba, asociācijas aktīvas iesaistes rezultātā, 2017. gada nogalē Saeima vienbalsīgi pieņēma Sociālā uzņēmuma likumu. Tas stājās spēkā 2018. gada 1. aprīlī. Likums pirmo reizi Latvijā definē, kas ir sociālais uzņēmums un nosaka sociālo uzņēmumu darbības tiesisko ietvaru.
 • Darbs Sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas komisijā. LSUA pārstāvja dalība Labklājības ministrijas Sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas komisijā nodrošina pieredzējuša eksperta viedokli sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas procesā.
 • Līdzdalība sociālās uzņēmējdarbības finanšu atbalsta programmas veidošanā. LSUA aktīvi piedalās Labklājības ministrijas un ALTUM sociālās uzņēmējdarbības finanšu atbalsta programmas veidošanā. Līdzdalība programmu izstrādē nodrošina sociālo uzņēmumu interešu un vajadzību pārstāvniecību, sniegto iespēju un nosacījumu izklāstu.
 • Darbs ar pašvaldībām. Pateicoties LSUA aktīvai darbībai, Latvijas pašvaldības ir informētas par sociālo uzņēmējdarbību un tās iespējām. Vairāk kā 20 pašvaldību teritorijās veikts padziļināts darbs sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā.
 • Darbs ar LIAA biznesa inkubatoriem. LIAA biznesa inkubatori un to darbinieki informēti un izglītoti par sociālo uzņēmējdarbību, tās būtību un iespējām. Rezultātā biznesa inkubatori ir atvērti un pretimnākoši sociālajiem uzņēmumiem, un spēj tiem piedāvāt adekvātu un piemērotu atbalstu.
 • Aktivitātes publiskajā un privātajā sektorā. Aktīva darba, tikšanos un komunikācijas rezultātā ar citiem publiskā un privātā sektora pārstāvjiem, sociālā uzņēmējdarbība ir kļuvusi par aktuālu un saistošu tēmu bankām, privātajiem investoriem, uzņēmumiem, dažādām valsts un pašvaldību institūcijām (piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai u.c.).
Aktivitātes sabiedrības informēšanai par sociālo uzņēmējdarbību:
 • Izveidots sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkls. Izveidots Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkls, kas aptver visus Latvijas reģionus. Tajā darbojas vairāk kā 30 aktīvi un radoši kopienu līderi. Vēstnieki katru gadu sasniedz vairāk kā 3600 lielu Latvijas auditoriju, informējot par sociālo uzņēmējdarbību.
 • Izdotas starptautiskas publikācijas. Izdotas vairākas starptautiskas publikācijas par dažādām sociālās uzņēmējdarbības tēmām. Ar publikāciju saturu var iepazīties mājas lapā www.socialauznemejdarbiba.lv. Ar rakstos publicētajām tēmām tiek iepazīstināti lēmumu pieņēmēji un viedokļu līderi visā Latvijā.
 • Notikušas informatīvas aktivitātes. Visā Latvijā ik gadu īstenoti vairāk kā 30 izglītojoši un informatīvi pasākumi, nodrošinot pieejamu un saprotamu informāciju par sociālās uzņēmējdabrības iespējām visos Latvijas reģionos.
 • Uzturēta Interneta vietne. Uzturēta www.socialauznemejdarbiba.lv darbība un nodrošināta tā attīstība. Vietne ir plašākais un izsmeļošākais interneta resurss par sociālo uzņēmējdarbību latviešu valodā.
 • Organizēts sociālās uzņēmējdarbības forums (2016. – 2019. gads). Asociācijas rīkotais Sociālās uzņēmējdarbības forums ir bijis nozīmīgākais ikgadējais sociālās uzņēmējdarbības nozares pasākums Latvijā. Foruma darbības rezultātā ar sociālās uzņēmējdarbības tēmu iepazīstināta plašāka auditorija un aizsāktas vērtīgas ilgtermiņa sadarbības.
  Sociālo inovāciju hakatons (2018 -2020. gads). Iepriekš tika rīkots Sociālo inovāciju hakatons. Pasākumā starpdisciplināru komandu darbā 48 stundu garumā top jauni sociālo inovāciju risinājumi, katrā hakatonā ir vismaz 8 gatavi risinājumi tālākai idejas realizācijai dzīvē.
 • Izdoti vairāki sociālās uzņēmējdarbības katalogi (2017 -2019). Izdoti trīs Sociālās uzņēmējdarbības katalogi. Katalogu saturs iepazīstina Latvijas un starptautisko auditoriju ar vairākiem Latvijas sociālās uzņēmējdarbības veiksmes stāstiem.
 • Konsultācijas “Vienas pieturas princips” (2018). Sniedzot “Vienas pieturas principa” konsultācijas, vairāk kā 50 cilvēki ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un informāciju, lai īstenotu savas sociālās uzņēmējdarbības idejas.
Aktivitātes biedru kapacitātes uzlabošanā, pieredzes un zināšanu apmaiņas platformas veidošanā
 • Publicitāte medijos. Sociālās uzņēmējdarbības tēma un sociālo uzņēmumu stāsti aktualizēti Latvijas medijos. Informācija par sociālo uzņēmējdarbību izskanējusi Latvijas lielākajos drukātajos preses izdevumos (Diena, NRA, Latvijas avīze), televīzijā (LTV, LNT, TV3), radio (LR1, LR5, LR6, Star FM), tiešsaistes portālos (lsm.lv, DELFI, TVNET) un citur.
 • Mācības biedriem un vēstniekiem. Lai uzlabotu LSUA biedru un vēstnieku kapacitāti, ik gadu notiek vismaz divi mācību kursi jaunu prasmju un zināšanu apguvei.
 • Tiešsaistes vebināri. Lai veicinātu zināšanu apmaiņas platformas veidošanos, tiek organizēti tiešsaistes vebināri. Vebinārus kā nozares eksperti vada LSUA biedri un sadarbības partneri.
 • Sociālās uzņēmējdarbības nedēļa un mediju kampaņa. LSUA biedru publicitātei un atpazīstamībai katru gadu notiek Sociālās uzņēmējdarbības nedēļa un mediju kampaņa.
 • Sezonas īpašie piedāvājumi. Ik gadu tiek apkopoti LSUA biedru Ziemassvētku un Vasaras sezonas īpašie piedāvājumi. Vienotā izstrādātā kampaņā tiek popularizēti biedru pakalpojumi un piedāvājumi, tādejādi piesaistot jaunu auditoriju.
 • Zināšanu un pieredzes apmaiņas kopienas. Kopā ar Asociācijas biedriem un sadarbības partneriem, ir izveidota un tiek uzturēta sociālās uzņēmējdarbības zināšanu un pieredzes apmaiņas kopiena. Kopienas mērķis ir veidot jaunas un produktīvas sadarbības formas un veidot jaunas iespējas Latvijas sociālajiem uzņēmumiem.
 • Sociālās uzņēmējdarbības tirgus (2017-2019). Tirgus ne vien nodrošina sociālo uzņēmumu redzamību, bet arī nezinātājus informē par sociālo uzņēmējdarbību Latvijā.

Aicinām iepazīties ar detalizētākiem atskatiem no pēdējiem četriem gadiem, izceļot katrā gadā paveikto:

2021. gads: https://old.sua.lv/lsua-atskats-uz-2021-gada-padarito/

2020. gads: https://old.sua.lv/lsua-atskats-uz-2020-gada-padarito/

2019. gads: https://old.sua.lv/lsua-padaritais-2019-gada/

2018. gads: https://old.sua.lv/ko-mes-paveicam-2018-gada/

 

VIENS VAR IZDARĪT DAUDZ, KOPĀ MĒS VARAM VAIRĀK!