Sociālās uzņēmējdarbības pamatnostādnes, labas prakses apkopojums un ieteikumi Latvijas pašvaldībām

27 oktobris, 2014

Analītiskajā apskatā „Sociālās uzņēmējdarbības pamatnostādnes, labas prakses apkopojums un ieteikumi Latvijas pašvaldībām” tā autori – Renāte Lukjanska un Iveta Cīrule – sniedz ieskatu gan teorētiskajos, gan praktiskajos aspektos sociālo uzņēmumu sadarbībai ar pašvaldībām.

Autori norāda, ka, ņemot vērā pašreizējo tiesiskās bāzes neesamību sociālās uzņēmējdarbības regulēšanai, pašvaldībām jāveic šādi pasākumi sociālās uzņēmējdarbības atbalstam :

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA POLITIKA. Sākt attīstīt un iekļaut sociālās inovācijas un uzņēmējdarbības atbalsta politiku attīstības programmās.

MATERIĀLI TEHNISKAIS ATBALSTS. Telpas, iekārtas, zeme noma, kas veicinātu sociāla uzņēmējdarbības uzsākšanu. Veidot sociālās inovācijas inkubatorus, lai atbalstītu pašvaldības iedzīvotājus, īpaši jauniešus.

FINANSIĀLAIS ATBALSTS. Veidot grantu shēmas, atbalstot neliela mēroga sociālās ekonomikas sektoru.

SOCIĀLĀS INOVĀCIJAS BALVA PAŠVALDĪBĀ. Veicināt inovācijas un uzņēmējdarbības ideju attīstību; atbalstīt praktiķus, kas jau darbojas šajā jomā.

ZINĀŠANU VEICINĀŠANA. Veicināt kopienas zināšanas un kompetences par sociālo pārmaiņu nepieciešamību.

ATBALSTS CAUR IEPIRKUMIEM. Sociāli orientētu iepirkumu Sociāli orientētu iepirkumu realizēšana, balsoties uz Eiropas Savienības vadlīnijām; rūpīga iepazīšanās ar ES normatīvo bāzi, kas iesaka veikt sociālu uzņēmējdarbību atbalstošus iepirkumus.

Vairāk par ieteikumiem un risinājumiem šeit