Sociālās ietekmes investīcijas Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona valstīs

Publikācija apkopo idejas, iespējas, vajadzības un izaicinājumus par sociālās ietekmes investīcijām sociālās uzņēmējdarbības kontekstā, izmantojot praktiskus piemērus no Igaunijas, Latvijas un Somijas. Pētījums ne tikai iezīmē šī brīža situāciju minētajās valstīs, bet arī izvirza kopīgu darbības plānu un soļus šī temata attīstībai.

Sociālās uzņēmējdarbības sertifikācija un atpazīstamības zīmes

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Igaunijas Sociālo uzņēmumu asociāciju, Dānijas Sociālo uzņēmumu asociāciju un pētniecības centru PROVIDUS publicējusi pētījumu „Social Entrepreneurship Certification and Labeling“ (2017) , kas tapis ar Ziemeļu Ministru padomes finansiālu atbalstu.

Sociālo uzņēmumu sadarbība ar pašvaldībām: pieredzes stāsti un rekomendācijas!

Publikācija domāta sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām, kas meklē veidus, kā attīstīt sadarbības un partnerības, kā arī ikvienam sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas dalībniekam, kurš darbojas sociālās uzņēmējdarbības attīstības jomā.

OECD labās prakses apkopojums – kā veidot spēcīgas sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas?

Šī pētījuma mērķis ir veicināt savstarpēju mācīšanos starp dalībvalstīm, un tas ietver piemērus no Beļģijas, Horvātijas, Dānijas, Francijas, Vācijas, Īrijas, Itālijas, Nīderlandēm, Polijas, Portugālas, Spānijas un Apvienotās Karalistes.

Ieteikumi pašvaldībām sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai

Sociālo inovāciju centrs kopā ar sadarbības partneriem projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā”  ietvaros apkopojis ieteikumus par pašvaldību iesaisti sociālās uzņēmējdarbības jomas uzlabošanā un ieteikumus savstarpējās sadarbības veicināšanai.

Jauns pētījums par sociālo uzņēmumu tiesisko regulējumu Eiropas Savienības valstīs!

Eiropas Parlaments publicējis jaunu pētījumu, kurā analizēti dažādu Eiropas Savienības valstu sociālās uzņēmējdarbības tiesiskie ietvari un juridiskie regulējumi, meklējot kopīgās un atšķirīgās iezīmes.

Pašvaldības un sociālā uzņēmējdarbība – jauns pētījums!

Ar nolūku labāk izpētīt pašvaldību un sociālās uzņēmējdarbības izmantošanas mijiedarbību un iespējas, Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar SIA “Dynamic University” veica pētījumu"Pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības iespējas un privātās sociālās uzņēmējdarbības izmantošanas iespējas pašvaldības mērķiem”.

Sociālā biznesa iniciatīva – social business initiative

Ar mērķi izvērtēt pūļa finansējuma kā sociālās uzņēmējdarbības finanšu avota potenciālu tika veikts pētījums. Tā ietvaros tika izanalizēts, kurām jomām ir lielāka iespēja tikt atbalstītām, kā arī noskaidrots, kādi faktori motivē ieguldītājus atbalstīt šāda veida projektus.  Pētījumā, kas tika veikts maģistra darba ietvaros, piedalījās gandrīz 300 potenciālie projektu atbalstītāji un 10 eksperti: pārstāvji no sociālajiem uzņēmumiem, sociālās uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, kā arī pūļa finansējuma platformām.

Pētījums: A map of social enterprises and their ecosystems in Europe

Pētījums par sociālajiem uzņēmumiem 28 ES valstīs un Šveicē atklāj to darbības jomas un ienākumu avotus. Pieejama arī atsevišķā pētījuma sadaļa par Latviju.

Sociālie uzņēmumi – nevalstiskās organizācijas Latvijā

Kādi ir sociālie uzņēmumi Latvijā, kas tiem raksturīgs, kādā juridiskajā ietvarā tie darbojas un kā tie atšķiras no ārvalstu sociālajiem uzņēmumiem?