Sociālie uzņēmumi – nevalstiskās organizācijas Latvijā

janvāris 7, 2015

Kādi ir sociālie uzņēmumi Latvijā, kas tiem raksturīgs, kādā juridiskajā ietvarā tie darbojas un kā tie atšķiras no ārvalstu sociālajiem uzņēmumiem? Domnīca PROVIDUS pētniece Agenese Lešinska veikusi sociālo uzņēmumu izpēti.

Sociālais uzņēmums un sociālā uzņēmējdarbība ir jēdzieni, kurus zina un lieto tikai daži indivīdi vai uzņēmumi, apzīmējot veiktās aktivitātes sociālo problēmu risināšanā. Šo jēdzienu izmanto, aprakstot uzņēmuma darbību, kas nodarbina cilvēkus ar īpašām vajadzībām, kā arī raksturo dažādus labdarības veikaliņus, un protams, šo jēdzienu attiecina uz organizācijām, kas sniedz dažādus sociālos pakalpojumus. Sociālā uzņēmējdarbība ir jauns koncepts, un pagaidām Latvijā nav likuma, kas šo jomu regulē. Tāpat mums nav vienota skaidrojuma vai kritēriju kopuma, kas ļautu nošķirt sociālos uzņēmumus no nevalstiskās organizācijas vai komersanta.

2015. gada veiktajā pētījumā tā gaitā piedalījās 25 uzņēmumi, kas sevi identificē vai uzskata, ka viņu darbība atbilst sociālā uzņēmuma kritērijiem.

Galvenie pētījuma secinājumi:

– Lielākā daļa sociālo uzņēmumu izvēlējušies biedrības juridisko formu;
– pusei organizāciju ir sabiedriskā labuma organizāciju statuss;
– lielākā daļa organizāciju strādā ar projektu konkursos iegūtu finansējumu;
– tikai nelielu daļu no sociālo uzņēmumu budžetiem veido ienākumi no saimnieciskās darbības;
– sociālo uzņēmumu darbības jomas pārsvarā ir saistītas ar dažādu izglītojošo pasākumu organizēšanu un veikšanu;
– tikai nedaudzi sociālie uzņēmumi nodarbina pastāvīgos darbiniekus;
– visi sociālie uzņēmumi savā darbībā iesaista brīvprātīgos.

Visu pētījumu “Sociālie uzņēmumi – nevalstiskās organizācijas Latvijā” lasi šeit.