Ieteikumi pašvaldībām sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai

marts 24, 2017

Sociālo inovāciju centrs kopā ar sadarbības partneriem projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā”  ietvaros apkopojis ieteikumus par pašvaldību iesaisti sociālās uzņēmējdarbības jomas uzlabošanā un ieteikumus savstarpējās sadarbības veicināšanai.

Vietējai pašvaldībai ir būtiska nozīme sociālo uzņēmumu attīstības un izveides veicināšanā, kā arī atbalsta mehānismu izveidē. Lai gan tas ir ļoti ambiciozs un sarežģīts uzdevums vietējām pašvaldībām, tām ir rūpīgi jāapsver šīs atbildības uzņemšanās. Vai sociālā uzņēmējdarbība kļūs svarīgāka un spēcīgāka nacionālā līmeni, gūs impulsu attīstībai sociālās ekonomikas nozarē, lielā mērā ir atkarīgs no vietējo varas iestāžu attieksmes un rīcības.

Pētījums pievēršas vairāku mītu kliedēšanai par sociālo uzņēmējdarbību, kā arī iesaka darbības, kas būtu jāisteno likumdevējiem vai valsts amatpersonām Baltijas jūras reģiona valstīs.

Pētījumā ieteikts izpratnes veidošanas pasākumus vērst uz konkrētām mērķa grupām un iedalīt sekojoši: vietējās administrācijas informēšana (iekšējās darbības), privātā sektora informēšana (ārējās darbības) un sabiedrības/individuālo patērētāju informēšana (ārējās darbības).

Tāpat arī pētījumā veikta vairāku situāciju izpēte ar strukturētiem ieteikumiem to risināšanai un pilnvērtīgai jomas attīstībai sadarbībā ar pašvaldībām. Svarīgi, ka sniegti arī noderīgi ieteikumi SU uzsācējiem lai nodrošinātu efektīvu tirgus apgūšanu.

Pilns pētījums angļu valodā atrodams šeit.
Saīsināts pētījums angļu valodā atrodams šeit.

Vairāk par projektu un veikto pētījumu iespejams uzzināt Sociālo inovāciju centra mājaslapā.