Atskats no Talsu novada aktīvo organizāciju tikšanās

marts 31, 2022

25. martā Talsu novada biedrību pārstāvji un aktīvākie iedzīvotāji piedalījās pieredzes apmaiņas un iedvesmas pasākumā „Sadarbību veidošana un sociālā uzņēmējdarbība Talsu novadā”. Pasākumu organizēja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību Erasmus+ projekta „LOCAL-Y-MPACT” ietvaros. 

Pasākums tika organizēts ar mērķi apkopot informāciju par šobrīd aktīvām, kopienās balstītām organizācijām un veicināt to sadarbību gan savā starpā, gan ar Talsu novada pašvaldību. Atklājot tikšanos, Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone pauda gandarījumu piedalīties projektā un atzina, ka pašvaldībai, kuras pārziņā ir dažādu sociālo uzdevumu un funkciju veikšana un nodrošināšana, ir liela nozīme sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā un attīstīšanā. „Pašvaldībai ir daudz labu tradīciju sociālajā jomā, un liela nozīme ir veidot sabiedrību kā vienotu veselumu. Aktīvi iesaistot iedzīvotājus, uzklausot dažādas idejas un atbalstot novadam un novadniekiem svarīgas iniciatīvas, mēs varam darīt vēl vairāk un labāk,” apliecina S. Pētersone.

Diskusijas pirmajā daļā LSUA pārstāves sniedza vispārīgu ieskatu par sociālo uzņēmējdarbību kā efektīvu instrumentu dažādu sociālo problēmu risināšanā, kā arī pastāstīja par nozares aktualitātēm un Latvijas veiksmes stāstiem. Savukārt Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas uzņēmējdarbības koordinatore Dace Rozenberga iezīmēja pašvaldības vajadzības sadarbības veidošanā un cik  svarīgi ir domāt „ārpus rāmjiem” un rast jaunas, inovatīvas un interesantas idejas, ko ar laiku iespējams pārvērst praktiskā rīcībā.

Pasākuma otrajā daļā notika diskusijas un ideju ģenerēšana darba grupās, lai izstrādātu jau konkrētus priekšlikumus sadarbības veidošanai gan savā starpā, gan ar pašvaldību. Pasākuma dalībnieki norāda, ka pēc pasākuma radusies ne tikai izpratne par sociālo uzņēmējdarbību un jauni kontakti, bet arī sajūta par novada pārstāvju kopainu un spēku, lai mēs kā novads kļūtu saistošs un interesants novada iedzīvotājiem un viesiem.

Pasākums tika organizēts Erasmus+ projekta ”LOCAL-Y-MPACT” ietvaros sadarbībā ar partnerorganizācijām no Portugāles, Lietuvas, Kipras un Zviedrijas. Projekta „LOCAL-Y-MPACT” mērķis ir stiprināt sadarbību starp sabiedrībā balstītām organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, un vietējām pašvaldībāmkā arī veicināt sociālo uzņēmējdarbību kā efektīvu instrumentu ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanā, sociālās iekļaušanas un integrācijas veicināšanā, noturīgas sabiedrības veidošanā un aktīvas līdzdalības veicināšanā vietējās kopienās.