Noslēdzies projekts “Nordic-Baltic Cooperation for Green and Inclusive Societies”

11 aprīlis, 2022

Sociālā uzņēmējdarbība kļūst arvien populārāka Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā, jo organizācijas un uzņēmumi meklē jaunus veidus, kā veikt uzņēmējdarbību un radīt risinājumus mūsu sociālajām un vides problēmām. Salīdzinot Ziemeļvalstis un Baltijas valsu reģionu, iespējams secināt, ka, lai gan esam atšķirīgi attīstījuši sociālās uzņēmējdarbības jomu, mūsu izaicinājumi ir līdzīgi.
Baltijas valstīs sociālie uzņēmumi un lielākā daļa NVO ir mazas, un tāpēc ir grūti uzņemties projektus plašāka mēroga projektus vai risināt sarežģītas problēmas, kas piemēram, klimata pārmaiņu risināšanu, ir nepieciešama daudznozaru pieeja. Šo iemeslu dēļ sadarbība starp vairākām organizācijām ir izšķiroša, lai radītu lielāku sociālo un vides ietekmi.

Sociālos uzņēmumu atbalsta organizācijas un asociācijas rada unikālu iespēju veicināt sadarbību starp sociālajiem uzņēmumiem un NVO. Tas ir iespējams, jo tās jau apvieno dažādas organizācijas, komunicējot ar tām, rīkojot pasākumus un iniciatīvu veidošanas darbnīcas. Sadarbība starp mazākām organizācijām ir ļoti svarīga, jo stiprina vīziju par spēcīgu organizāciju sadarbības ekosistēmu.

Projekta rezultātā tika izveidotas vadlīnijas, kurās aprakstīts gan katras projekta dalībvalsts partnerorganizājas profils, definēti to izaicinājumi un loma sadarbību veidošanā, kā arī apkopoti labās prakses piemēri ar uzņēmumiem, kuri sava sociālā ietekmes mērķa sasniegšanā sadarbojas ar citām organizācijām. Starp Latvijas labajiem prakses piemēriem izcelta virtuālā tirgus platforma www.svaigi.lv, kas apvieno vietējo saimniecību produktus, kā arī sociālās uzņēmums “Stikla Māja” (Glass Point), kas rada dizaina stikla izstrādājumus un iesaista vietējo kopienu mākslas notikumos.

Projekts noslēdzās marta beigās, norisinoties konferencei “Cooperation For Green And Inclusive Societies”, kurā piedalījās arī Latvijas sociālā uzņēmuma “Mans peldkostīms” (zīmols SWIMBE) līdzdibinātāja Laura Žukovska-Supe. Viņa stāstīja par ražotāju atbildību ražošanas procesā un sadarbību ar pētniecības institūtiem un ekspertiem vides jautājumos, lai pārliecinātos par sava produkta ilgtspējību un parādītu sabiedrībai kaitējumu, kuru rada citādāk sintētiskie materiāli. Zīmols SWIMBE šuj personalizētus peldkostīmus no auduma, kas radīts, pārstrādājot plastmasas atkritumus.

Projektu “Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība zaļai un iekļaujošai sabiedrībai” finansē Ziemeļvalstu Ministru padome, un tas apvieno Lietuvas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju, Igaunijas Sociālo uzņēmumu tīklu un Zviedrijas NVO “SE Forum”.