Finansējums sociālajām inovācijām

20 aprīlis, 2022

Piekļuve finansējumam sociālajiem uzņēmumiem bieži vien ir sarežģīta. Ņemot vērā milzīgo izaicinājumus, ar kuriem saskaramies kā sabiedrība, beidzot ir pienācis laiks, kad sociālajiem un ekoloģiskajiem kritērijiem institucionālajā inovāciju atbalstā jāpievērš lielāka uzmanība inovācijas atbalstam, lai mēs varētu palielināt inovāciju sociālo ietekmi.

Pēdējos gados sociālās inovācijas ir saņēmušas ievērojamu atzinību Vācijā visās politiskajās un sociālajās sfērās, partijās, politikas jomās un ministrijās. Tomēr joprojām nav izstrādāta visaptveroša stratēģija, lai finansētu un sociālās inovācijas.

Šajā ziņojumā sniegtie ieteikumi ir balstīti uz izpētes rezultātiem un salīdzinošajā pētījumā, kurā sistemātiski izvērtēta pieredze, kas gūta, veicot salīdzinošo pētījumu ar šādām atbalsta struktūrām 10 valstīs un 3 starptautiskās organizācijās. Konkrētāk, pētījums ir balstīts uz padziļinātām intervijām ar 23 ekspertiem. Šajā ziņojumā aplūkotajās valstīs ir ļoti atšķirīgas ekonomikas un labklājības sistēmas, tāpēc valstu pieredzi var lielā mērā attiecināt uz Vāciju. Arī citām valstīm šī pētījuma rezultāti var būt noderīgi.