ALTUM atsāk grantu pieņemšanu sociālās uzņēmējdarbības programmā

28 februāris, 2022

Ar šodienu, 28.februāri, Attīstības finanšu institūcija ALTUM sāk pieņemt grantu pieteikumus sociālās uzņēmējdarbības programmā. Programmas turpinājumam Labklājības ministrija ir piešķīrusi finansējumu trīs miljonu eiro apmērā, un tas paredzēts gan to projektu īstenošanai, kas tika iesniegti iepriekš, gan jauniem biznesa projektiem.

Programmas atbalsts dāvinājuma veidā paredzēts dzīvotspējīgiem un ilgtspējīgiem sociālās uzņēmējdarbības projektiem, kas sniedz labumu sabiedrībai, piemēram, iesaistot darba tirgū un citās aktivitātēs cilvēkus, kuri ir pakļauti atstumtības riskam, vai sakārto vidi vai sasniedz citus sabiedriskā labuma mērķus.

Labklājības ministrs Gatis Eglītis: “Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā līdz šim jau ir labi attīstījusies, un tās labumu sabiedrībai un arīdzan šaurākām kopienām mēs varam redzēt praksē.

Man ir prieks par to, ka projekta papildu finansējums ļaus par trešdaļu palielināt atbalstīto biznesa projektu skaitu, lai palielinātu nodarbinātības iespējas sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.​

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš:

“Līdz šim sociālās uzņēmējdarbības programmā esam atbalstījuši 153 projektus par kopējo summu 9,5 miljoni eiro.

Visbiežāk granta saņēmēji ir pakalpojumu sniedzēji, savukārt katrs ceturtais atbalstītais uzņēmums ir saistīts ar darba integrāciju, nodarbinot cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Arī pēc projekta noslēguma daudzi no tiem turpina veiksmīgi attīstīties, piemēram, interneta veikals “Svaigi”, portāls vecākiem un bērniem “Mammām un tētiem” un citi. Turklāt sabiedrības interese nav mazinājusies, programmas turpinājums ir ļoti gaidīts, tāpēc priecājamies, ka ar Labklājības ministrijas piešķirto finansējumu varēsim arī turpmāk atbalstīt biznesa idejas, kas risina visai sabiedrībai būtiskas problēmas.”

Jaunu projektu pieņemšana norisināsies līdz brīdim, kad tiks izsmelts grantiem paredzētais papildu finansējums.

Ar papildu finansējumu varētu tikt atbalstīti aptuveni 30 sociālās uzņēmējdarbības projekti. Ņemot vērā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētās programmas termiņu, būtiski zināt, ka iesniegto projektu īstenošanas maksimālais termiņš var tikt paredzēts ne ilgāks kā līdz 2023. gada 30. septembrim.

Programmas paplašinājumam var pieteikties komersanti, kas ir reģistrēti LM Sociālo Uzņēmumu reģistrā, vai fiziskas personas, kuras plāno uzsākt uzņēmējdarbību un ir uzvarējušas LM rīkotajā ideju konkursā. Iesniegto projektu vērtēšana norisināsies divās kārtās, kur sociālo ietekmi izvērtēs Labklājības ministrija, bet biznesa plānu – ALTUM.

Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programma tiek līdzfinansēta no Eiropas Sociālā fonda resursiem. Vienam projektam pieejamais granta apjoms ir līdz 200 tūkstošiem eiro, un tā apmērs ir atkarīgs no uzņēmuma darbības ilguma un biznesa projekta lieluma. Jaunu projektu pieņemšana norisināsies līdz brīdim, kad tiks izsmelts grantiem paredzētais papildu finansējums.

Atbalstam pieteikties var ALTUM klientu portālā www.mans.altum.lv. Būtiski, ka granta pieteikums tiks pieņemts tikai tad, ja būs aizpildīti un iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.