Tiesiskā reforma kā katalizators sociālajai uzņēmējdarbībai

februāris 3, 2022

Starptautisks sociālo uzņēmumu likuma un politikas ziņojums

Ātru, plaša mēroga uzlabojumu panākšana sociālajā, vides un ekonomiskajā jomā cilvēkiem un uzņēmumiem visās pasaules valstīs ir obligāts uzdevums, kam nepieciešama visu spēku kopīga pieeja. Nepietiek ar to, ka smago darbu, kas saistīts ar klimata pārmaiņām, vides degradāciju un nevienlīdzību veselības, izglītības un sociālās labklājības jomā, uzticam valdības un nevalstiskajām organizācijām. No otras puses, lai gan daudzi uzņēmumi arī ir veikuši pasākumus šo problēmu risināšanai, mēs nevaram paļauties uz uzņēmējdarbības interešu pārstāvju labo gribu, lai reformētu ekonomikas sistēmu ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanai. Tāpēc sociālajiem uzņēmumiem ir būtiska nozīme šīs plaisas mazināšanā. Sociālie uzņēmumi integrē sociālos, vides un citus ietekmes mērķus ar tradicionālo uzņēmējdarbības praksi un metodēm, lai panāktu rentablu un līdz ar to pašpietiekamu darbību, vienlaikus kalpojot kopējam labumam. Lai gan sociālie uzņēmumi ir sastopami visās pasaules malās, lielākajā daļā jurisdikciju trūkst tos atbalstošu tiesību aktu un politikas, un dažos gadījumos prasības var būt patiess šķērslis to izplatībai.

Tādēļ  Morrison & Foerster LLP ar Lex Mundi Pro Bono fonda atbalstu ir sagatavojuši ziņojumu par sociālo uzņēmumu tiesību aktiem un politiku, lai noteiktu tiesiskās struktūras un politiku, ko valstis var īstenot, lai veicinātu sociālo uzņēmumu attīstību visā pasaulē. Šajā ziņojumā iekļautie ieteikumi un novērojumi ir iegūti, pārskatot tiesību aktus un politiku, kas palīdz sociālajiem uzņēmumiem attīstīties 83 jurisdikcijās visā pasaulē, aptverot visus apdzīvotos kontinentus un visas galvenās tiesiskās struktūras.