LSUA atskats uz paveikto 2022. gadā

29 decembris, 2022

Esam aizvadījuši satraucošiem notikumiem pilnu un emocionāli smagu gadu. Globālie notikumi pieprasīja pārdomāt prioritātes un pielāgot savu darbību vēl lielākai palīdzības sniegšanai, taču tieši šajā gadā vēl vairāk kā citos novērojām atdevi, sirsnību un sociālo uzņēmēju spēju mobilizēties, lai paveiktu lielus darbus!
Tādēļ arī mēs šogad esam paveikuši daudz, lai sociālajiem uzņēmumiem būtu arvien labvēlīgāka vide, atbalsta mehānismi un iespējas attīstīties. Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija turpina attīstīt sociālo uzņēmējdarbību ilgtermiņa pārmaiņām Latvijā, darbojoties trīs galvenajos virzienos – sabiedrības informēšana, biedru kapacitātes uzlabošana, un interešu aizstāvība. Piedāvājam atskatīties uz svarīgākajiem atskaites punktiem aizvadītajā gadā!

2022. gada svarīgākie notikumi

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Luminor banku pirmo reizi Latvijā īstenoja bezmaksas sociālās uzņēmējdarbības attīstības programmu “PĀRMAIŅU AKADĒMIJA“, kurā piedalījās uzņēmumi, biedrības un biznesa ideju autori, kuri jau darbojās sociālajā uzņēmējdarbībā un vēlējās spert soli tālāk savas organizācijas vai idejas attīstībā.

Jau ceturto reizi norisinājās par tradīciju kļuvušais sociālās uzņēmējdarbības ideju konkurss “TAM LABAM BŪS AUGT“. Šogad konkurss notika sadarbībā ar Luminor banku, izraugoties divus uzvarētājus, kur katrs saņēma 2000 EUR naudas balvas. Konkursā katru gadu tiek aicināti piedalīties esošie un topošie sociālie uzņēmēji no visas Latvijas, kam nepieciešamas finansējums kādas jaunas sociālās uzņēmējdarbības idejas vai jau esoša projekta realizēšanai. “Tam labam būs augt” fināls bija vērojams tiešraidē portālā Delfi.lv.
2022. gadā balvas saņēma:
🏆 žūrijas vērtējumā – Gaismas Laiva projekts “Radīts kustībai”
🏆 tiešraides skatītāju balsojumā – Branku jauniešu centrs TUVU
🏆 ALTUM simpātijas balvas ieguvēja – Ilze Šarna, Mobilais pīļu ganāmpulks
🏆 Rimi Latvija simpātijas balvas ieguvēja – Kristīne Jacino, Jacinobooks

 

Interešu aizstāvība

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija darbojas interešu aizstāvībā gan Latvijas mērogā, gan starptautiski. Starp vietējā mēroga prioritātēm ir labvēlīgas vides radīšana sociālo uzņēmumu attīstībai, jēgpilnu sociālās uzņēmējdarbības atbalsta mehānismu izveide un attīstība, kā arī sociālajiem uzņēmējiem saistošu noteikumu pieņemšana.
Starptautiskā mēroga prioritātes ietver dalību projektos un aktivitātēs, kuras rīko starptautiskās sociālās uzņēmējdarbības tīkla organizācijas.

2022. gadā īpaši izceļam šādus notikumus:

 • Pēc Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas ieteikuma Ukrainas civiliedzīvotāji Sociālā uzņēmuma likuma izpratnē noteikti kā sociālās atstumtības riskam pakļauta iedzīvotāju grupa. Sociālie uzņēmumi rada nozīmīgu sociālo ietekmi, nodarbinot mērķa grupas vai uzlabojot dzīves kvalitāti sabiedrības grupām, kuru dzīvi ietekmē sabiedrībai būtiskas problēmas. Jaunās izmaiņas paredz, ka sociālo uzņēmumu mērķagrupa var būt arī Ukrainas civiliedzīvotāji.
 • Pirmo reizi norisinājās sociālās uzņēmējdarbības grantu konkurss 5 Pierīgas pašvaldībās – Mārupes, Siguldas, Ķekavas, Olaines un Ropažu novadā. LSUA iesaistījās konkursa organizēšanā, piedaloties žūrijā un vērtējot labākās sociālās uzņēmējdarbības idejas.
 • 2022. gada rudenī Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zeiļa un sociālā uzņēmuma Sonido vadītāja un LSUA padomes locekle Inga Muižniece augustā un septembrī tikās ar politisko partiju pārstāvjiem, lai apzinātu plānotās aktivitātes valsts mērogā, kā arī pārrunāja ieteikumus un reālas darbības, kas veicamas sociālās uzņēmējdarbības vides attīstībai. Rezultātā sociālās uzņēmējdarbības attīstība kā valsts mēroga prioritāte iekļauta valdības deklarācijā.

LSUA darbojas ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas līmenī. LSUA ir vairāku starptautisko sociālās uzņēmējdarbības tīklu – ENSIE, EUCLID un DIESIS dalībniece, kas dod iespēju aizstāvēt intereses plašākā mērogā.
Šogad Latvijā pirmo reizi tika veikts Eiropas Sociālās uzņēmējdarbības pārskats (European Social Enterprise Monitor – ESEM) par sociālajiem uzņēmējiem un sociālās uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija ieguva datus no Latvijas uzņēmējiem sadarbībā ar Labklājības ministriju un sociālās uzņēmējdarbības akseleratoru New Door, kā arī sagatavoja ziņojumu par datu apkopojumu.

Starp svarīgiem starptautiska mēroga notikumiem jāpiemine Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ikgadējā pilsoniskās sabiedrības konference “Pilsoniskās sabiedrības dienas” Briselē. Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zeiļa tika uzaicināta kā viena no augsta līmeņa paneļdiskusijas ekspertiem, lai dalītos savā pieredzē par sociālo uzņēmējdarbību, sociālo ietekmi un spēcīgu kopienu veidošanu.

Biedru kopienas attīstīšana

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijā ir 146 biedri, no kuriem lielākā daļa ir sociālie uzņēmumi, taču mūsu vidū ir arī sociālās uzņēmējdarbības ideju īstenotāji un citi interesenti – biedrības, nodbinājumu, SIA bez sociālā uzņēmuma statusa un individuālas personas. 2022. gada laikā kopienai pievienojās 19 biedri.

Kļūstot par Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedru, ikviens gūst iespēju ne tikai būt daļa no organizācijas, kas aizstāv sociālo uzņēmēju intereses. Tā ir iespēja atrast domubiedrus, veidot jaunas sadarbības, būt informētam par svarīgākajām aktualitātēm nozarē, kā arī pašam ierosināt jaunu projektu vai tematisko darbagrupu izveidi.

Šajā gadā īpaši vēlamies izcelt:

 • Šogad notikuši 13 biedru tīklošanās pasākumi klātienē par dažādām tēmām – tīklošanās darba integrācijas sociālajiem uzņēmumiem, izglītības nozarē strādājošajiem uzņēmumiem, kā arī organizētas tikšanās ar fokusu uz sociālās ietekmes pārvaldību.
 • Mūsu biedriem bija iespēja piedalīties Sarunu festivālā LAMPA kā runātājiem bez maksas, iegūstot plašas publicitātes iespējas. 3 sociālie uzņēmēji dalījās ar saviem neVeiksmes stāstiem “Gribējām glābt pasauli – nu nesanāca!” – sociālais uzņēmums “Intelekta attīstības centrs”, “4 vēji” un “Dabas zirgi”.
 • Nodrošinājām 22 bezmaksas individuālās konsultācijas par biedru iespējām attīstīt savu piedāvājumu tūrisma nozarē. Konsultācijas vadīja jomas profesionāļi katrs par savu tēmu, sākot no piedāvājuma izstrādes līdz mārketingam.
 • Šogad publicējām gan mazākus, gan lielākus piedāvājumu apkopojumus no mūsu biedriem LSUA sociālajos medijos. Divi apjomīgākie no tiem ir Ziemassvētku dāvanu piedāvājums un Līgo svētku dāvanu piedāvājums. Mazāka mēroga apkopojumi tika sagatavoti arī par skolēnu pavasara un rudens brīvlaikiem, 18. novembra svētkiem, aktualitātēm pēc uzņēmumu darbības jomas, iespējām veikt brīvprātīgo darbu vai izmantot bezmaksas pakalpojumus, kā arī periodiski tika apkopoti vakanču piedāvājumi.
 • Biedriem sarūpējām dažādas īpašās iespējas – dalību starptautiskajos projektos Gruzijā, Francijā, Igaunijā un Serbijā. Nodrošinājām iespēju bezmaksas pārdot savas preces Āgenskalna Ziemassvētku tirgū. Ikdienā sarūpējām ekskluzīvas ieejas biļetes vai atlaides ieejai pasākumos.

 

Sabiedrības informēšana

Lai sociālā uzņēmējdarbība veiksmīgi attīstītos, izpratne par tēmas nozīmi jāaktualizē arī sabiedrībā. Tādēļ organizējam publiskas lekcijas un meistarklases, kā arī iesaistāmies citu organizāciju rīkotajos pasākumos, sniedzam konsultācijas sociālās uzņēmējdarbības interesentiem un izsūtām ziņu kopas par aktuālākajiem notikumiem.

Šogad esam snieguši 13 publiskās lekcijas:

 • Konference “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” un informēšana par sociālo uzņēmējdarbību kā efektīvu rīku resocializācijas īstenošanai
 • Lekcijas par sociālo uzņēmējdarbību skolās un augstskolās – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā, Rīgas 64. Vidusskolā un Banku augstskolā
 • Dalība biedrības “Radi Vidi Pats” diskusija par vides pieejamību un sociālo uzņēmumu darbību Liepājā, kā arī to iespējām vides pieejamības uzlabošanā
 • Sociālo inovāciju centra organizētā pasākuma “Jaunieši un sociālā uzņēmējdarbība – informatīvs pasākums un diskusija” lekcija par jauniešu iesaistes nozīmi sociālājā uzņēmējdarbībā
 • Darbnīca Talsu novada aktīvajām organizācijām un iedzīvotājiem par sadarbību ar pašvaldībām un sociālajiem uzņēmumiem
 • Informatīvais pasākums “Sociālā uzņēmējdarbība Limbažu novadā”
 • Praktiskas ievirzes seminārs “Viss par un ap sociālo uzņēmējdarbību” Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā
 • Prezentācijas Vietējās rīcības grupām par sociālās uzņēmējdarbības aktualitātēm un tās iekļaušanu vietējo rīcības grupu stratēģijās
 • Dalība Sabiedrības integrācijas fonda diskusijā “Dzimumu līdztiesība. Iespēja uzņēmējdarbības izaugsmei?”
 • Dalība diskusijā par sociālās ietekmes pārvaldību (Norises vieta – Rīga, Eiropas Savienības māja)
 • Prezentācija lielākajā vadītāju konferencē “EBIT”

Esam izveidojuši 3 podkāsta sērijas ar sociālajiem uzņēmējiem:

 • Elīna Novada, pārstāvot sociālo uzņēmumu “Svaigi” dalījās pieredzē par saimniekošanu Svaigi.lv, sociālā uzņēmuma statusa nozīmi, sociālās ietekmes radīšanu un izaicinājumiem, aktualizējot veselīgu dzīvesveidu,
 • Diāna Elekse, pārstāvot sociālo uzņēmumu “Ulubele”, stāstīja par radīto sociālo ietekmi, kuru var mērīt siltajos adopcijas un patversmes apmeklētāju stāstos,
 • Arnis Vējš, pārstāvot sociālo uzņēmumu “4 vēji”, stāstīja par gandarījumu, kas rodas, iesaistot darba tirgū cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem un kādām īpašībām jāpiemīt uzņēmējam, lai spētu to darīt.

Organizējām tikšanos ar mācībspēkiem, kuri Latvijas augstskolās pasniedz kursus par sociālo uzņēmējdarību
Sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā veltītas jau divas studiju programmas un daudz vairāk ir sociālās uzņēmējdarbības studiju kursu uzņēmējdarbības un vadības studentiem, kā arī sociālajiem darbiniekiem, kas sniedz iespēju agrīni iepazīties ar šo uzņēmējdarbības virzienu. Tikšanās laikā pārrunājām izaicinājumus un atīstības iespējas, mācību materiālus un sasniedzamos uzdevumus. Studiju iespējas apkopojām vienotā rakstā.

Starptautiskā sadarbība

Šogad plaši pārstāvēta arī starptautiskā dimensija – dažādu projektu ietvaros gan sniegtas iespējas mūsu biedriem piedalīties pieredzes apmaiņās, gan izstrādāti vērtīgi materiāli, kurus izmantot ikdienas darbā.

2022. gadā notika 5 pieredzes apmaiņas braucieni:

 • Serbijā norisinājās starptautiskā sociālās uzņēmējdarbības konference;
 • Projekta “LOCAL-Y-MPACT” partnervalstis – Latvija, Lietuva, Zviedrija, Portugāle un Kipra – un to pārstāvošās organizācijas rīkoja pieredzes apmaiņas vizīti gan Latvijā, Talsos, gan Portugālē, Bragā, lai savstarpēji iepazītos ar labās prakases piemēriem NVO, sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbībai;
 • Francijā LSUA padomes locekle Inga Muižniece iepazina sarba integrācijas sociālo uzņēmumu darbības principus un vietējos regulējumus to darbībai;
 • Igaunijā notika projekta “BALTIC-YOUTH-IMPACT” noslēdzošais pasākums – vairāku dienu apmācības par sociālās ietekmes pārvaldību, izmantojot projekta laikā izstrādātos rīkus;
 • Sadarbībā ar Gruzijas Sociālo uzņēmumu aliansi un Gruzijas Reģionālo Ilgtspējas attīstības institūtu šogad pētījām iespējas, kā veicināt sociālās uzņēmējdarbības veicēju iespēju iesaistīties tūrisma nozarē projekta “Sociālo uzņēmēju attīstība tūrisma sektorā” ietvaros, ko finansē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. Projekta ietvaros LSUA biedriem bija iespēja doties uz Gruziju un mācīties no vietējo uzņēmumu pieredzes.

Startptautisko projektu ietvaros tika izstrādāti mācību materiāli, kas noderēs gan sociālajiem uzņēmumiem, gan nevalstiskajām organizācijām, lai spertu pirmos soļus sociālās ietekmes pārvadībā un sadarbību veidošanā ar citām organizācijām, uzņēmējiem un pašvaldību.

Paldies par līdzšinējo sadarbību un tiekamies jaunās virsotnēs 2023. gadā!