LSUA atskats uz 2021. gadā padarīto

janvāris 4, 2022

2021.gads ir bijis neparasts un dažāds, lai gan pandēmija ietekmēja lielu daļu ierasto norišu, tomēr, pielāgojoties situācijai, esam aizvadījuši aizraujošu un notikumiem bagātu gadu.

LSUA turpina attīstīt sociālo uzņēmējdarbību ilgtermiņa pārmaiņām Latvijā, darbojoties trīs galvenajos virzienos – sabiedrības informēšana,  – biedru kapacitātes uzlabošana, un – interešu aizstāvība. Piedāvājam atskatīties uz svarīgākajiem atskaites punktiem aizvadītajā gadā.

Svarīgākie 2021.gada notikumi

Tiešsaistes konferenci “Kāpēc mums to vajag?” par pašvaldību sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem atklāja valsts prezidents Egils Levits, uzsverot sadarbības nozīmi visai sabiedrībai kopumā. Konferencē izskanēja Latvijas un Lielbritānijas pašvaldību pieredzes stāsti, sociālo uzņēmēju redzējums, un tika prezentēta jaunizveidotā rokasgrāmata, kur uzskatāmi un kodolīgi apkopoti pašvaldībām pieejamie rīki sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai savās teritorijās.

Vasarā sociālie uzņēmēji un citi interesenti piedalījās vēl nebijušā pasākumā – starptautiskajā “Baltijas – Lielbritānijas sociālās uzņēmējdarbības forumā”, kas veltīts tēmai SADARBĪBA. Dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kādas ir biznesa partnerību tendences sociālajā uzņēmējdarbībā Lielbritānijā un citviet pasaulē, dzirdēt Baltijas valstu ministriju un asociāciju “pičus” par sociālās uzņēmējdarbības atšķirībām un partnerību tendencēm Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī piecu sociālo uzņēmumu pieredzes stāstus par sadarbības nozīmi.

Lai aktualizētu jautājumu par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū, gan iedrošinot šos cilvēkus kā darba ņēmējus, gan rosinot darba devējus pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti, Labklājības Ministrija veica kampaņu “Dara citādi – izdara tāpat!”. Pirmajā diskusijā “Strādāju un izdaru tāpat!” savos personiskajos stāstos un viedokļos par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību dalījās paši darba ņēmēji. Otrajā diskusijā “Manā uzņēmumā strādā un var tāpat!” savos pieredzes stāstos, atziņās un ieteikumos par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību dalījās darba devēji. Noslēdzošajā informatīvās kampaņas diskusijā “Var tāpat!” piedalījās gan darba devēji, gan darba ņēmēji.

Trešo gadu pēc kārtas tika organizēta Labklājības ministrijas Sociālās uzņēmējdarbības nedēļa ar devīzi “Sociālā uzņēmējdarbība – kad izaicinājumi pārtop aicinājumā!”. To organizē Labklājības ministrija, un šogad Sociālās uzņēmējdarbības nedēļa tika veltīta sociālo uzņēmumu izaugsmei un sabiedrības izpratnes veidošanai par to, kā ar šādu komercdarbību var radīt kopēju labumu.

Sociālās uzņēmējdarbības nedēļas ietvaros norisinājās pieci tiešsaistes semināri, kur dažādu nozaru eksperti un sociālie uzņēmēji stāstīja par sociālo uzņēmumu radītajām pārmaiņām, jaunām iespējām un sabiedrības problēmām, ko tie risina dažādās nozarēs; divas tiešsaistes meistarklases un konference ar praktiski izmantojamām zināšanām biznesa izaugsmei, kā arī Latvijas un ārvalstu sociālo uzņēmumu pieredze, kā arī mediju publikācijas sociālo uzņēmēju atpazīstamības veicināšanai radio un televīzijas ēterā.

Prezentāciju konkurss “Tam labam būs augt” notiek jau otro gadu. Konkursā piedalās esošie un topošie sociālie uzņēmēji no visas Latvijas. Tie var būt uzņēmumi ar vai bez sociālā uzņēmuma statusu, biedrības un nodibinājumi vai individuālas personas, kas var pieteikt ideju vai projektu, kas atbilst sociālās uzņēmējdarbības būtībai un definīcijai. Konkursa finālā savas sociālās uzņēmējdarbības idejas prezentēja 10 dalībnieki, bet uzvarēja un katrs naudas balvu 2000 eiro apmērā biznesa izaugsmei ieguva sociālais uzņēmums “Barboleta” no Jelgavas un  “Intelekta attīstības centrs”.

Sociālajiem uzņēmējiem – mūsu biedriem

2021.gadā Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas pulkā ir 143 biedri – sociālie uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas un biedrības un sociālās uzņēmējdarbības interesenti. 56% no biedriem ir sociālā uzņēmuma statuss.

Interešu aizstāvība

Eiropas Komisija 2021. gada 16 decembrī Briselē prezentēja jauno sociālās ekonomikas rīcības plānu. Plāna ietvaros izstrādāts saskaņotu pasākumu kopums, kura mērķis ir radīt pareizos apstākļus, lai sociālā ekonomika varētu uzplaukt un īstenot savu potenciālu taisnīgas, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes veicināšanā.

Ar mērķi turpināt sociāli atbildīga publiskā iepirkuma iedzīvināšanu aizritēja četras reģionālās diskusijas “Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums. Kā un kāpēc?”. IUB un LSUA pārstāvji skaidroja sociāli atbildīga publiskā iepirkuma būtību un ieguvumus valsts un pašvaldību iestādēm. Tika atbildēts uz jautājumiem – Kā praktiski ieviest sociāli atbildīgu publisko iepirkumu? Kādi praktiskie un juridiskie aspekti jāņem vērā? Kāda ir ārzemju pieredze šādu iepirkumu veikšanā?

Sabiedrības izpratne par sociālo uzņēmējdarbību

Jūlijā noslēdzās sabiedriskās domas izpēte online vidē starp Latvijas iedzīvotājiem, kura mērķis bija izpētīt Latvijas iedzīvotāju uztveri, attieksmi un priekšstatus par sociālo uzņēmējdarbību un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības sniegumu un ietekmi. Sabiedriskās domas izpētē piedalījās 1026 Latvijas iedzīvotāji no visiem reģioniem vecumā no 18 – 75 gadiem. Izpēte tika īstenota ar EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” atbalstu.

Starptautiskā sadarbība

Sadarbībā ar Ukrainas Sociālo akadēmiju un Gruzijas sociālo uzņēmumu aliansi tika izveidota publikāciju par sadarbības modeļiem starp sociālajiem un tradicionālajiem uzņēmumiem.

Uz jauniem panākumiem un veiksmīgām sadarbībām arī šogad!