Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā – Vietējo rīcības grupu sadarbības projekts

4 septembris, 2019

Arī LSUA līdzdarbojas LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” realizācijā.

Partnerība Daugavkrasts sadarbībā ar četrām vietējās rīcības grupām – Lauku partnerība Lielupe, biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “SATEKA” un Pierīgas partnerība ir uzsākusi LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” realizāciju. Projekta mērķis ir sociālās uzņēmējdarbības popularizēšana, aktivizēšana un attīstīšana lauku teritorijās, lai veicinātu iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldību sadarbību un izpratni par sociālo uzņēmējdarbību kā līdzvērtīgu uzņēmējdarbības virzienu. Projekta ietvaros 18 mēnešu laikā tiks realizētas dažādas aktivitātes: gan pasākumi – darbnīcas katras partnerības teritorijā, gan sarunas ar pašvaldību darbiniekiem par sociālo uzņēmējdarbību, pieredzes apmaiņas braucieni uz citu teritoriju sociālajiem uzņēmumiem, biznesa ideju attīstības “laboratorija” un mentorings – konsultācijas sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem. Projekta realizācijas laikā tiks sagatavoti arī dažādi materiāli – rokasgrāmata, vadlīnijas un video lekcijas visiem, kuri interesējas par sociālo uzņēmējdarbību. Par visām projekta aktivitātēm informācija tiks ievietota iesaistīto partnerību mājas lapās un Face Book lapās, kur varēs arī pieteikt dalību pasākumos un sekot līdz notikumiem.

 

Projekts „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”, projekta Nr.19-00- A019.332-000009, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.