Sociālais uzņēmums BlindArt

janvāris 15, 2018

2018. gadā sociālais uzņēmums BlindArt bija pirmais uzņēmums Latvijā, kuram tika apstiprināts grants Attīstības finanšu institūcijas ALTUM sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas ietvaros. “BlindArt” saņēma 20 tūkstošus eiro lielu finansējumu, kas palīdz uzņēmumam turpināt integrēt darba tirgū cilvēkus ar redzes traucējumiem.

Andrs Hermanis, “BlindArt” dibinātājs: “Mūsu mērķis ir izveidot pašpietiekamu, ilgtspējīgu un uz attīstību vērstu vidi, kurā cilvēkiem ar redzes traucējumiem ir iespēja jēgpilni strādāt un gūt ienākumus. ALTUM grants ir būtisks solis mērķa sasniegšanas virzienā – šis finansējums ļaus mums izstrādāt pilnīgi jaunus neredzīgo cilvēku rokām un sirdīm radītus interjera un modes produktus, popularizēt tos un attīstīt vidi, kurā darbojas cilvēki ar redzes traucējumiem. Sākotnēji produktu radīšanā būs nodarbināti trīs cilvēki, taču tuvāko gadu laikā plānots nodrošināt darbu vēl lielākam cilvēku skaitam. Mums ir svarīgi saglabāt augstu darba standartu, būt finansiāli patstāvīgiem un spējīgiem darboties ilgtermiņā, tāpēc uz projektu paraudzījāmies ar kritisku aci arī no malas.”

Reinis Bērziņš, Altum valdes priekšsēdētājs: ““BlindArt” lieliski iemieso sociālās uzņēmējdarbības būtību – uzņēmums darba tirgū integrē cilvēkus ar redzes traucējumiem, tādējādi veicot svarīgu sociālu funkciju. Vienlaikus  šī uzņēmuma darbības pamatā ir detalizēts un pārdomāts biznesa plāns ar mērķi spēt darboties pēc uzņēmējdarbības principiem. Esam gandarīti, ka grants uzņēmumam “BlindArt” ir pakāpiens šī mērķa sasniegšanai. Aicinu arī citus sociālos uzņēmumus izmantot šo Latvijā unikālo iespēju ar valsts atbalsta palīdzību attīstīt dzīvotspējīgu un ilgtspējīgu biznesu, kas palīdz radīt labāku dzīvi cilvēkiem, kuriem klājas grūtāk, un visai sabiedrībai kopumā.  Tieši šādiem, ilgtspējīgiem un dzīvotspējīgiem sociālo uzņēmumu projektiem ir paredzēts ALTUM grants.”

Jānis Reirs, Labklājības ministrs:

“Man ir patiess prieks par pirmā granta piešķiršanu Labklājības ministrijas sadarbībā ar ALTUM īstenotā atbalsta projekta ietvaros. Esmu gandarīts, ka pirmais grants tiek piešķirts cilvēku ar invaliditāti integrācijai darba tirgū. Ticu, ka šis piemērs kalpos par iedvesmu arī citiem potenciālajiem sociālajiem uzņēmējiem veidot jaunas darbavietas, un nebaidīties tās piedāvāt arī cilvēkiem ar ierobežotām iespējām. Savukārt cilvēkiem ar dažādām grūtībām darba iegūšana palīdz atkal noticēt sev un atgriezties darba tirgū un sabiedrībā, tādējādi sekmē ievainojamāko sabiedrības grupu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Šobrīd ministrijā ir iesniegti jau vairāk kā 80 pieteikumi dalībai projektā, 51 no tiem ir pozitīvs atzinums un tie ir reģistrēti Labklājības ministrijas reģistrā, un tālāk, iesniedzot biznesa plānu mūsu sadarbības partnerim finanšu institūcijai ALTUM, tie var pretendēt uz grantu un uzsākt īstenot savas sociālā biznesa idejas dzīvē.”

Attīstības finanšu institūcijas ALTUM sadarbībā ar Labklājības ministriju īstenotā sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programma ir paredzēta uzņēmumiem, kuru misija ir sniegt labumu sabiedrībai – atbalstīt un iesaistīt darba tirgū iedzīvotājus, kuri pakļauti nabadzības un sociālās atstumtības riskam, sakārtot vidi, kā arī citi uz sabiedrisko labumu vērsti mērķi. Līdz 2022. gadam granta finansējums no Eiropas Sociālā fonda 12 miljonu eiro apmērā būs pieejams vairāk nekā 200 uzņēmumiem, kuriem piešķirts sociālā uzņēmuma statuss un kuri būs reģistrēti Labklājības ministrijas sociālo uzņēmumu reģistrā. Grantu varēs saņemt gan sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai, gan esošās darbības paplašināšanai. Būtisks nosacījums uzņēmumiem – viņu biznesa idejai ir jābūt dzīvotspējīgai, ar būtisku sociālo ietekmi ilgtermiņā.

Plašāka informācija par sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmu ir pieejama ALTUM interneta vietnē.

Savukārt plašāka informācija par reģistrēšanos Labklājības ministrijas sociālās uzņēmējdarbības veicēju reģistrā ir pieejama Labklājības ministrijas mājaslapā.

Orģinālraksts lasāms šeit.