Sociālais uzņēmums „Tuvu”

februāris 27, 2018

Sociālais uzņēmums „Tuvu” ir kristiešu labdarības organizācija, kas palīdz maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, kā arī sociāli izolētām personām. Tās mērķis ir samazināt sociālo atstumtību un risku, palielinot to cilvēku labklājību, ar kuriem viņi strādā.

„Tuvu” aicina partnerus un speciālistus nodrošināt nepieciešamo materiālo, emocionālo un sociālo atbalstu un savu mērķu sasniegšanai paļaujas uz kristīgajām vērtībām. Viņi sniedz palīdzību krīzes situācijās un veicina labdarības tradīcijas Latvijā. Organizācija uztur divus lietotu apģērbu labdarības veikalus, kas atrodas Jelgavas un Rīgā. Ienākumi no šiem veikaliem tiek ieguldīti dažādos labdarības projektos, piemēram, materiālajā atbalstā trūcīgajiem (pārtikas pakām, apģērbam, malkai utt.), jauniešu nometnēs, būvniecības projektos, izglītības pasākumos, mācību materiālu izplatīšanā bērniem un dažādās radošajās un praktiskajās darbnīcās.

Biedrības darbību var iedalīt divās galvenajās jomās – sniedz bezmaksas mērķtiecīgu palīdzību ģimenēm un apdraudētajiem cilvēkiem, un nodarbojas ar uzņēmējdarbību, piedāvājot pamatpakalpojumus par pieņemamām cenām, tādējādi veidojot tirgu, kā arī apkalpojot sabiedrību. Līdz šim „Tuvu” ir palīdzējuši vismaz 60 vietējām ģimenēm, taču ieguvēju skaits, protams, ir daudz lielāks, ja ņem vērā partnerības visā Latvijā.

Organizācija popularizē ilgtermiņa palīdzības ideju un pārzin katras atsevišķās ģimenes situācijas īpatnības. Kad jauna ģimene sazinās, lai saņemtu palīdzību, tiek ieguldīts liels darbs ģimenes apstākļu izpratnei – organizācijas pārstāvji apmeklē ģimeni mājās un analizē iespējamās vajadzības.

Valdes priekšsēdētāja Lāsma Cimermane atzīmē, ka biedrība un pašvaldība skaidri izprot savstarpējo ieinteresētību kopīgajā darbā, tāpēc biedrība cenšas būt uzticams partneris un sadarbība ar pašvaldību šobrīd ir gana veiksmīga. Biedrība arī norāda, ka nākas arī sastapties ar diezgan stīvu un formālu birokrātisku attieksmi, kas reizēm var kavēt biedrības darbu, kā arī pašvaldību darbinieku kompetences trūkumu, kas palēnina pasākumu īstenošanas gaitu. Neraugoties uz to, „Tuvu” ar cerībām raugās nākotnē un strādā pie dažādiem projektiem, lai palielinātu savu kapacitāti, uzlabotu palīdzības sniegšanas veidus un turpinātu veiksmīgi sadarboties ar vietējām pašvaldībām, kā arī citiem Latvijas reģioniem.