Izsludināta pieteikšanās konkursā darbam Sociālo uzņēmumu komisijā

Izsludināta pieteikšanās konkursā darbam Sociālo uzņēmumu komisijā

Labklājības ministrija izsludinājusi konkursu, lai izvēlētos atbilstošākos kandidātus Sociālo uzņēmumu komisijas locekļa amatam. Konkursa rezultātā tiks noteikti pieci kandidāti, kuri ieņems Sociālo uzņēmumu komisijas locekļu amatu, sākot ar 2021. gada 26. aprīli. Tiks noteikti arī trīs rezerves kandidāti, kurus varēs virzīt iecelšanai Sociālo uzņēmumu komisijas locekļa amatā, ja kāds no pieciem izvirzītajiem kandidātiem atteiksies vai nevarēs nodrošināt dalību Sociālo uzņēmumu komisijā.

Pieteikties konkursā var Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētās biedrības un nodibinājumi, kas pārstāv sociālās uzņēmējdarbības jomu vai pārzina ar sociālo uzņēmējdarbību saistītos jautājumus. Biedrība vai nodibinājums iekļaušanai Sociālo uzņēmumu komisijā drīkst pieteikt vienu kandidātu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2021. gada 3. marts. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Labklājības ministrijas tīmekļvietnes sadaļā “Sociālo uzņēmumu komisija” 

Jautājumus par nolikumu un dalību konkursā var uzdot, zvanot pa tālr. 67021511 vai nosūtot uz e-pasta adresi: registracija.su@lm.gov.lv, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Atgādinām, ka saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu Labklājības ministrija izveido Sociālo uzņēmumu komisiju un nodrošina tās darbību. Saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu Sociālo uzņēmumu komisija ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras sastāvā vienādā skaitā pārstāvētas ministrijas un nevalstiskais sektors. Sociālo uzņēmumu komisija izvērtē pretendentu atbilstību sociālā uzņēmuma statusam saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumā noteiktajiem kritērijiem un sniedz savu atzinumu Labklājības ministrijai. Pašreizējās Sociālo uzņēmumu komisijas pilnvaras noslēdzas 2021.gada aprīlī pēc tās trīs gadu darbības.

Konkurss tiek organizēts ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr.101 „Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju” noteiktās prasības.


ALTUM piešķīris simto grantu sociālās uzņēmējdarbības programmā 

ALTUM piešķīris simto grantu sociālās uzņēmējdarbības programmā

Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas ietvaros Attīstības finanšu institūcija ALTUM piešķīrusi simto grantu. Trīs gadu laikā, kopš darbojas programma, kopējais sociālā biznesa attīstībai piešķirto grantu apjoms sasniedzis 6,5 miljonus eiro. Atbalsta programma tiek īstenota sadarbībā ar Labklājības ministriju.

Programmas finansiālais atbalsts dāvinājumā veidā paredzēts sociālās uzņēmējdarbības projektiem, kas sniedz labumu sabiedrībai – atbalsta vai iesaista darba tirgū un citās aktivitātēs cilvēkus, kuri pakļauti atstumtības riskam, sakārto vidi, vai sasniedz citus sabiedriskā labuma mērķus.

Sociālajiem uzņēmumiem piešķirtais finansējums ir no sešiem līdz 199 tūkstošiem eiro, bet vidējais granta apjoms ir 65 tūkstoši eiro. Jomu spektrs,  kurās darbojas un vēlas darboties sociālie uzņēmumi, izmantojot grantu, ir plašs – izglītība, (25%), ražošana (9%), viesu izmitināšana (8%), medicīnas un sociālās aprūpes centru pakalpojumi (8%), ēdināšanas pakalpojumi, jauniešu centri un citi.

24 % no visiem atbalstītajiem uzņēmumiem ir dažādi ar darba integrāciju saistīti projekti, kas nodarbina kādu no atstumtībai pakļautajām iedzīvotāju grupām, piemēram, personas ar fizisku vai garīgu invaliditāti, trūcīgas personas, ilgstoši bezdarbnieki, bijušie ieslodzītie.

Sociālie uzņēmumi ir visā Latvijā. Rīgā un Pierīgā bāzējas 67 % uzņēmumu,  Kurzemē atrodas 10 % – to vidū, piemēram, uzņēmums, kas ražo palīglīdzekļus bērniem ar kustību traucējumiem. Vidzemē atrodas 9 %, Zemgalē 8 %, savukārt Latgalē – 6 % no visiem grantu saņēmējiem, tai skaitā viesu nams, kas nodarbina ilgstošus bezdarbniekus.

Starp sociālās uzņēmējdarbības projektiem, kas saņēmuši ALTUM grantu, ir arī dzīvnieku patversme “Ulubele”, interneta veikals “Svaigi”, interneta portāls vecākiem un ģimenēm “Mammām un tētiem”, “RB Cafe” – pirmā kafejnīca Latvijā, kas nodarbina tikai cilvēkus ar invaliditāti, uzņēmums “Blindart”, kas darbībā iesaista neredzīgus cilvēkus, kā arī Cēsu jaunā pamatskola un daudzi citi.

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis: “Nepilnu trīs gadu laikā kopš Sociālā uzņēmuma likuma stāšanās spēkā Latvijā ir reģistrēti un darbojas jau 150 sociālie uzņēmumi. Gan likumā paredzētais atbalsts, gan Eiropas Sociālā fonda finansējums ir palīdzējuši sociālajiem uzņēmumiem izveidoties par vērā ņemamu, kaut arī pagaidām nelielu, tautsaimniecības daļu, kas palīdz uzlabot dzīves kvalitāti tām sabiedrības grupām, kas sastopas ar dažādām dzīves problēmām vai ir mazāk aizsargātas. Altum granti šobrīd ir nozīmīgākā valsts atbalsta pasākumu sastāvdaļa, kas ļauj izveidoties jauniem sociālajiem uzņēmumiem un nostiprināties jau esošajiem.”

ALTUM Sociālās uzņēmējdarbības daļas vadītāja Kristīne Segliņa: “Visu atbalstīto projektu pamatā ir detalizēti un pārdomāti biznesa plāni, lai šie uzņēmumi pēc uzņēmējdarbības principiem spētu darboties ilgtermiņā. Jau šobrīd redzam daudzus šādus uzņēmumus, kuri turpina attīstību arī pēc projekta noslēguma, piemēram, uzņēmums Blindart, kas mākslas priekšmetu ražošanā iesaista cilvēkus ar redzes traucējumiem un kas bija pirmais šajā programmā finansējumu saņēmušais projekts. Tāpat RB Cafe, kas ir vienīgā kafejnīca Latvijā, kas nodarbina tikai cilvēkus ar īpašām vajadzībām un daudzi citi, kas patiesi iemieso sociālās uzņēmējdarbības būtību. Jāatzīst, ka sociālos biznesus, kas darbojas ēdināšanas, izglītības, tūrisma un citu pakalpojumu jomā, ir ietekmējusi ar vīrusa pandēmiju saistītā dīkstāve, kas maina ieceru īstenošanas termiņus. Vienlaikus pozitīvā ietekme, ko sniedz šie biznesi sabiedrībai kopumā, sniedzas pāri grūtībām, kuras kopīgiem spēkiem iespējams pārvarēt. Esam pagodināti, ka varam ar savu finansēšanas ekspertu kompetenci veicināt sociālā biznesa attīstību Latvijā.”

Atbalstu var saņemt sociālo uzņēmumu projekti, kas ir dzīvotspējīgi, ar būtisku sociālo ietekmi ilgtermiņā.  Sociālo ietekmi izvērtē Labklājības ministrija, savukārt biznesa pusi – ALTUM. Grants apjoms ir līdz 200 tūkstošiem eiro, un tā apmērs atkarīgs gan no biznesa projekta lieluma, gan no uzņēmuma darbības ilguma un apjoma.


Vebināru cikls par sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbību

Vebināru cikls par sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbību

5.11.2020. “Kā sociālie uzņēmumi var palīdzēt pašvaldībām?”

Par sadarbību un savu uzņēmumu piedāvājumiem pašvaldībām stāstīs trīs sociālās uzņēmējas: Elīna Ingelande, “Learn IT” dibinātāja un vadītāja, Ivanda Titova, “Mājas Aprūpes” valdes locekle un Ieva Ūbele, “Ruckas mākslas un izglītības centra” vadītāja.

https://www.youtube.com/watch?v=3h6oAezc-Os&t=4s

10.11.2020. “Kāpēc mums to vajag? Cēsu un Ogres novadu pašvaldību stāsti par to, kāpēc sociālā uzņēmējdarbība ir svarīga.”

Pieredzē par savu pašvaldību sadarbību ar sociāliem uzņēmumiem dalīsies Dana Bārbale, Ogres novada domes Izpilddirektora vietniece un Atis Egliņš-Eglītis, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs.

https://www.youtube.com/watch?v=i1Fo6C4EcNc

24.11.2020. “Praktiski soļi un ieteikumi sociālo uzņēmumu sadarbībai ar pašvaldību”

Kādam ir jābūt sociālā uzņēmuma piedāvājumam? Kādi mājasdarbi jāveic pirms sarunas ar pašvaldību? Kā un kuru pašvaldības personu uzrunāt? Atbildes uz šiem jautājumiem un praktiskus padomus sniegs LSUA vadītāja Madara Ūlande un sociālais uzņēmums, kas jau vairāku gadu garumā veiksmīgi sadarbojas ar vietējo pašvaldību.

https://www.youtube.com/watch?v=qzn9Z50Az40

12.01.2021. “Sociāli atbildīgi iepirkumi”

2014. gadā Eiropas Savienībā tika pieņemta Publisko iepirkumu direktīva, kas paredz, ka dalībvalstīm publiskais iepirkums turpmāk būtu jāizmanto, lai iepirktu ne tikai lētākās, bet arī labākās preces un pakalpojumus, tai skaitā, piemērojot dažādus sociālos kritērijus. Kas ir sociāli atbildīgi iepirkumi? Kāpēc un kam tie ir nozīmīgi? Kā tos praktiski īstenot? – atbildes uz šiem un citiem jautājumiem sniegs Agnese Frīdenberga, biedrības „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” vadošā pētniece, Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisijas locekle.
PIETEIKŠANĀS ŠEIT.

 

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un Latvijas Pašvaldību savienību aicina visu pašvaldību pārstāvjus, esošos un topošos sociālos uzņēmējus, kā arī ikvienu citu interesentu uz vebināru ciklu par sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbību. Četrās tiešsaistes lekcijās būs iespēja uzzināt, ko sociālie uzņēmumi un pašvaldības var dot viens otram, uzklausīt pieredzes stāstus, saņemt ieteikumus veiksmīgai sadarbības uzsākšanai, un noslēgumā izprast Latvijā vēl salīdzinoši svešu jēdzienu “sociāli atbildīgi iepirkumi”. Vienlaikus vebināru cikls kalpos arī kā abu pušu satikšanās platforma, lai pagaidām iepazītos neklātienē un izzinātu viens otra piedāvājumus un vajadzības.

Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbība ir īpaši aktuāla šobrīd, kad sociālie izaicinājumi kļūst arvien sarežģītāki, un ir skaidrs, ka pašvaldības vienas pašas tos nevarēs atrisināt. Kā lielisks palīgs pašvaldībām var būt sociālie uzņēmēji, kuri, izmantojot biznesa pieeju, var iesaistīties sociālo problēmu risināšanā, vienlaikus stimulējot ekonomiku, radot inovācijas un kopēju labumu sabiedrībai.

Vebināri norisināsies novembrī un decembrī, darbdienu pēcpusdienās no plkst.15:00 līdz 16:00 tiešsaistes platformā “Zoom” un LSUA sociālā tīkla Facebook lapā https://www.facebook.com/SocialaUznemejdarbibaLV/. Lai piedalītos vebināros, ir jāveic elektroniska pieteikšanās uz katru no lekcijām atsevišķi un savā datorā vai telefonā jālejupielādē aplikācija “Zoom”.

Papildu informācija, rakstot uz e-pastu liga@sua.lv.


Video: 5 pieredzes stāsti

https://youtu.be/e-gWGWuIYAs

https://youtu.be/Y9MZ0bRjHpc

https://youtu.be/7JatTnymfNc

https://youtu.be/Frr9F36ndSc

https://youtu.be/jhM-G0ziroM


Video lekcijas: Pašvaldības un sociālie uzņēmumi

https://youtu.be/JgaoMzavEFs

https://youtu.be/hDwYPy3umGU


Video lekcijas: Atbalsta instrumenti sociālajiem uzņēmumiem

https://youtu.be/5bH89Z1UTnA

https://youtu.be/qShpW0dSUjo


Video lekcijas: sociālā uzņēmuma dibināšana, sociālie mērķi un ietekme

https://youtu.be/O9kntlr430k

https://youtu.be/MYKTUrFv2OM

https://youtu.be/IYGt1xVN8-4

https://youtu.be/rq-lx01zP2w

https://youtu.be/44bxL6mm1vI


Video lekcijas: sociālā uzņēmējdarbība, likums, ieguvumi, ierobežojumi, iespējas

https://youtu.be/rYMsJvrR0iU

https://youtu.be/TJXSD8iJZqY

https://youtu.be/Efn85UQQp4c

https://youtu.be/pAvwtdCfUwM

https://youtu.be/2EfMl3QiYY4

https://youtu.be/AG_RESjnTwI


Video lekcijas: Sociālā uzņēmuma biznesa modelis

https://youtu.be/-fisHcKPDy4

https://youtu.be/vBR3pdm7g9c

https://youtu.be/YKFMYgDfN8k

https://youtu.be/i0by3-rURJ8

https://youtu.be/nleuFQ2hcxs

https://youtu.be/Uopt5kNJdeM

https://youtu.be/xTvIs3zpx3E

https://youtu.be/T0dA5tQtgo0

https://youtu.be/Ys72VeM_O7o


Izstrādātas 30 mācību video lekcijas “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs – soli pa solim”

Izstrādātas 30 mācību video lekcijas “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs – soli pa solim”

LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros izstrādātas 30 mācību video lekcijas “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs – soli pa solim”, kas 5 – 7 minūšu garumā sniedz kodolīgu informāciju par dažādām sociālās uzņēmējdarbības tēmām. Tā ir iespēja ikvienam interesentam ērti, vienuviet un secīgi uzzināt visu svarīgāko informāciju par šo uzņēmējdarbības formu, lai savu sociālās uzņēmējdarbības ideju pārvērstu realitātē un dibinātu sociālo uzņēmumu.

Video lekcijās sociālās uzņēmējdarbības eksperti soli pa solim izstāsta, kā kļūt par sociālo uzņēmēju, sniedzot atbildes uz daudziem un būtiskiem jautājumiem, piemēram: Kas ir sociālā uzņēmējdarbība, un kāds ir tās juridiskais regulējums Latvijā? Kādus ierobežojumus un iespējas nosaka Sociālā uzņēmuma likums? Ar ko sociālā uzņēmējdarbība atšķiras no NVO, un vai NVO var pārtapt par sociālo uzņēmumu? Kāds ir sociālā uzņēmuma dibināšanas process? Kādiem kritērijiem ir jāatbilst sociālajam uzņēmumam, un kādi var būt uzņēmuma sociālie mērķi? Kas ir sociālā ietekme, kāpēc un kā to mērīt? Kādi atbalsta instrumenti pieejami sociālajiem uzņēmumiem? Kāds ir veiksmīgs sociālā uzņēmuma biznesa modelis, un ko svarīgi zināt, piesakoties Attīstības finanšu institūcijas Altum sociālās uzņēmējdarbības grantam? Ko sociālie uzņēmumi un pašvaldības var dot viens otram?

Lai iedvesmotu tos, kuri vēl domā par sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu, piecos video savā pieredzē un ieteikumos dalās jau esoši sociālie uzņēmēji no reģioniem – “Visas Iespējas” Ogres novadā, “Dabas zirgi” un “Dzīvības poga” Ķekavas novadā, “Barboleta” Jelgavā un “Upeslīči atpūtai” Jelgavas novadā.

Video lekcijas skatāmas biedrības "Partnerība Daugavkrasts" YouTube kanālā: https://ej.uz/videodaugavkrasts

Mācību video ir kā papildinājums projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” jau izdotajai rokasgrāmatai “No idejas līdz sociālajam uzņēmumam” , kurā atrodama nepieciešamā teorijas un praktiskās informācijas bāze sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī iekļauti praktiski uzdevumi, ko var ērti izdrukāt un aizpildīt. Rokasgrāmata bez maksas lejuplādējama biedrības "Partnerība Daugavkrasts" mājas lapā www.daugavkrasts.lvej.uz/SUrokasgramata_LEADER.

Projekts „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekta realizācijā iesaistījušās piecas vietējās rīcības grupas - biedrības "Partnerība Daugavkrasts", "Pierīgas partnerība", "Darīsim paši!", "Lauku partnerība Lielupe" un "SATEKA".

Papildu informācija: Aiga Smiltāne, info@daugavkrasts.lv