Kā uzlabot sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu Zemgalē un Ziemeļlietuvā?

3 maijs, 2024

Uz šo jautājumu atbildes meklēs Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija kopā ar Zemgales plānošanas reģionu, Rokišķu rajona pašvaldību un Lietuvas sociālā biznesa asociāciju, uzsākot darbu pie projekta “Sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas uzlabošana Zemgalē un Ziemeļlietuvā” (RE:IMPACT).

Baltijas reģiona sociālo uzņēmēju loma kļūst arvien nozīmīgāka cīņā pret dažādām sabiedrībā valdošajām problēmām. Covid-19 pandēmija, karš Ukrainā, pieaugošās cenas un inflācija pierādījusi to, cik svarīga ir sabiedrības iesaiste, iekļautība, inovatīvi risinājumi un dažādas pieejas šo izaicinājumu risināšanā. Šādā situācijā reģionu atbalsts ir jo īpaši būtisks, jo tieši vietējie līderi ir tie, kas saskata potenciālās iespējas inovatīvu risinājumu izmantošanai. 

Valsts un pašvaldības bieži vien neapzinās iespējamos atbalsta veidus sadarbībai ar sociālajiem uzņēmumiem, kā arī dažreiz tiek novērota neizpratne un  motivācijas trūkums veidot šādas sadarbības. Eiropas sociālās uzņēmējdarbības aptaujas (2021) dati liecina, ka lielākā daļā Latvijas iedzīvotāju politisko atbalstu sociālajai uzņēmējdarbība novērtē kā zemu (25,6%) vai pat ļoti zemu (25,6%). Līdzīgi rezultāti tika iegūti arī Lietuvā. 

Lai gan Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija cieši strādā kopā ar dažādiem publiskā sektora dalībniekiem, tomēr joprojām pastāv vāja izpratne par sociālajām inovācijām, sociālajiem uzņēmējiem, viņu darbu un ietekmi.

Saskaņā ar BRESE (Eiropas robežu reģioni sociālajai uzņēmējdarbībai) ziņojumu, daudziem sociālajiem uzņēmējiem trūkst uzņēmējdarbības prasmes. Gan Latvijā, gan Lietuvā lielākā daļa sociālo uzņēmumu radušies no nevalstiskā sektora un ir jaunpienācēji uzņēmējdarbības sfērā. Turklāt sociālo uzņēmumu izaugsmi ietekmē nacionālā tirgus apjoms. Šo var īpaši novērot vietās ārpus galvaspilsētas, piemēram, attālākos Zemgales novados. 

Lai esošo situāciju mainītu, projekta “RE:IMPACT” mērķis ir uzlabot sociālās uzņēmējdarbības vidi reģionālā līmenī – šī projekta gadījumā koncentrējoties tieši uz Zemgali un Ziemeļlietuvu. Projekta partneri veicinās publiskā sektora līdzdalību, sociālo uzņēmēju atbalsta pasākumus, veidos izglītojošos materiālus skolotājiem, kā arī informēs plašāku sabiedrību par sociālo uzņēmējdarbību kopumā un labajiem reģionālajiem sociālo uzņēmēju piemēriem. To darot, palielināsies sociālo uzņēmēju kapacitāte, kas tālāk pozitīvi ietekmēs jau plašākā mērogā –  vietējās kopienas. 

Projekta laikā paredzēts: apzināt, kartēt un novērtēt potenciālās sociālo uzņēmumu attīstības jomas, analizēt, salīdzināt sociālo uzņēmumu vajadzības Zemgales reģionā un Ziemeļlietuvā, izstrādāt praktiskus izglītojošus materiālus par sociālo uzņēmējdarbību skolām un biznesa centriem, kā arī stiprināt sociālo uzņēmēju prasmes un organizēt pieredzes apmaiņu. 

Lai minētos mērķus sasniegtu, projekts ir sadalīts trīs dažādos posmos, kur katrā no tiem ar dažādu aktivitāšu palīdzību tiks izpildīts kāds no izvirzītajiem projekta mērķiem.

1. posmā tiks izpētīts gan esošo, gan potenciālo sociālo uzņēmumu stāvoklis, kā arī  izstrādāti izglītojoši materiāli un vadlīnijas. Savukārt 2. posmā jau norisināsies pieredzes apmaiņas braucieni gan sociālajiem uzņēmējiem, gan publiskā sektora pārstāvjiem, kuru laikā dalībnieki no Latvijas un Lietuvas savstarpēji iepazīsies, dalīsies savā pieredzē, kā arī mācīsies viens no otra kļūdām un veiksmes stāstiem, lai pēc tam jauniegūtās zināšanas pielietotu savā ikdienā. Noslēdzošajā jeb 3.posmā tiks popularizēti sociālo uzņēmumu stāsti un veicināta informācijas kampaņa plašākai sabiedrībai.

Šobrīd esam sākuši aktīvi apzināt organizācijas un personas, kas strādā kopēja labuma radīšanai Zemgales pašvaldībās – Aizkraukles, Dobeles, Bauskas, Jelgavas, Jēkabpils novados un Jelgavas valstspilsētā.

Ja tev ir padomā cilvēki vai organizācijas, kuras īsteno aktivitātes kopējam sabiedrības labumam Zemgalē – sazinies ar mums! Raksti uz e-pastu: vai

Projekta kopējais finansējums ir 595 286,00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 476,228.80 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2026. gada 31. janvārim.

Detalizētāk ar projektu vari iepazīties ŠEIT

————————————-

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas uzlabošana Zemgalē un Ziemeļlietuvā” projekta partneris Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības oficiālo nostāju.