5 soļi veiksmīgas sadarbības veidošanai starp pašvaldībām un kopienas organizācijām

9 maijs, 2023

Veiksmīga sadarbība un jēgpilnu sinerģiju radīšana starp pašvaldībām un kopienas organizācijām ir efektīvs veids, kā uzlabot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un labklājību, vienlaikus sniedzot jaunas iespējas vietējā teritorijā.

Pētot labās prakses piemērus vairākās Eiropas valstīs – Latvijā, Lietuvā, Zviedrijā, Portugālē un Kiprā, kā arī izskatot tādus piemērus, no kuriem būtu jāizvairās, ir apkopotas darbības un soļi efektīvas pieejas sadarbības attīstībai informatīvajā materiālā “Sadarbības veicināšana starp pašvaldībām un kopienu organizācijām, kas darbojas ar jauniešiem“, kas ļautu panākt raitāku procesu norisi un praktiskākus rezultātus, no kā labumu gūtu gan nevalstiskās organizācijas, gan to sadarbības partneri pašvaldībās, gan abu organizāciju ieinteresētās puses un klienti, gan plašāka sabiedrība.

Ziņojuma sākumā ir aprakstīti vajadzību analīzes rezultāti, kas palīdz saprast tās problēmas un vajadzības, kas saistītas ar sadarbību veidošanu starp kopienās balstītām organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem vai kuru mērķis ir uzlabot jauniešu dzīvi, un vietējām pašvaldībām. Tālāk jau tiek noteikti soļi kā nonākt līdz kopīgam redzējumam, veidojot partnerības.

Pieci soļi, kas palīdzēs veidot jēgpilnas un ilgtspējīgas sadarbības:

  1. Definēt un skaidri noformulēt kopīgu rezultātu
  2. Saskaņot vai izveidot kopīgu stratēģiju
  3. Vienoties par lomām un pienākumiem
  4. Izstrādāt saderīgas politikas vadlīnijas, procedūras un citus iesaistes veidus, lai darbotos pāri organizācijas robežām
  5. Izstrādāt mehānismus, lai uzraudzītu un novērtētu sadarbību un komunicētu par rezultātiem.

Vēl jo vairāk pašvaldības var atbalstīt nevalstiskās organizācijas un vietējos sociālos uzņēmumus, izmantojot finansiālos resursus: sponsorēšanu, dotācijas un subsīdijas vai pat pakalpojumu līgumus (publiskie iepirkumi), kā arī nodrošinot valsts resursus, konsultācijas un citus radošus sadarbības veidus. Ziņojumā tiek apskatīti šadi juridiskie sadarbības veidi:

  1. Pakalpojumu publiskais iepirkums
  2. Pašvaldība nodrošina telpas un resursus
  3. Projektu finansēšana.

Pie katra no šiem soļiem un sadarbības veidiem var atrast paskaidrojumus, ieteikumus un noderīgus resursus, kas palīdzēs labāk sagatavoties sadarbību veidošanai, kā arī dažādu organizāciju partnerību piemērus.

Informatīvā materiāla beigās tiek apskatītas iespējamās problēmas partnerības veidošanā un kā no tām izvairīties, lai sadarbības pieredze sniegtu pozitīvu pieredzi visām iesaistītajām pusēm. 

Vairāk par sadarbību starp pašvaldībām un kopienās balstītām organizācijām var lasīt ŠEIT.

Vairāk par to kā pašvaldības var veidot sadarbības un atbalstīt kopienas organizācijas un sociālos uzņēmumus var lasīt ŠEIT.

Pašvaldību un kopienas organizāciju veiksmīgu sadarbību izaicinājumi un vajadzības tika pētīti projekta “LOCAL-Y-MPACT” ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt sadarbību starp kopienās balstītām jaunatnes organizācijām, sociālajiem uzņēmumiem un vietējām pašvaldībām, kā arī attīstīt sociālo uzņēmējdarbību kā efektīvu instrumentu ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanai, sociālās iekļaušanas un integrācijas veicināšanai ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā un aktīvas līdzdalības veicināšanai pilsoniskajā sabiedrībā.