Nozīmīgākā sociālās uzņēmējdarbības aptauja ir atvērta

13 novembris, 2023

Eiropas Sociālās uzņēmējdarbības aptauja (ESEM) ir pirmais sociālās uzņēmējdarbības monitorings Eiropas līmenī. Projekta galvenais mērķis ir informēt, atbalstīt un veicināt sociālās un solidaritātes ekonomikas organizāciju vajadzības un intereses visā Eiropā un ārpus tās. 2023.-2024.gada aptauja ir uzsākta 31 valstī 26 valodās.

ESEM apkopo dalībnieku viedokļus par sociālās uzņēmējdarbības jomas attīstību un tādējādi sniedz iespēju lēmumu pieņēmējiem, valsts amatpersonām, investoriem, pētniekiem un ietekmes praktiķiem iepazīties ar aktuālajiem datiem un iegūt nozīmīgu informāciju. Plašākas zināšanas un labāka izpratne par šo nozari nozīmē, ka finansējums, kā arī ES un valstu politika var tikt labāk pielāgota un labāk mērķēta uz (topošo) sociālo uzņēmēju vajadzībām. Efektīvāks sociālais finansējums un sociālie uzņēmēji paātrinās ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu līdz 2030.gadam.

Vairāk nekā 2000 sociālo uzņēmēju ir dalījušies savā pieredzē pēdējā Eiropas Sociālās uzņēmējdarbības aptaujas ziņojumā, un viņu balsis jau ietekmē visu Eiropu. Un tas ir tikai sākums. 

Lasīt Eiropas Sociālās uzņēmējdarbības pārskatu (ESEM) 2021-2022

Aizpildīt šī gada aptauju var līdz 2024.gada 1.martam.

 

ESEM ir Euclid Network – Eiropas Sociālo uzņēmumu atbalsta organizāciju tīkla – iniciatīva, ko sadarbībā ar gandrīz 40 sociālo uzņēmumu atbalsta organizāciju dalībniekiem, partneriem un universitātēm, īsteno Eiropas Komisija, Google.org, SAP, ImpactCity, Bertelsmann Stiftung, Pasaules Ekonomikas forums un Schwab Foundation. ESEM īsteno aizvien pieaugošs sociālās ietekmes organizāciju kopums visā Eiropā.

Vairāk par projektu var uzzināt ESEM mājas lapā.