Eiropas Sociālās Uzņēmējdarbības Aptauja 2021 tagad pieejama arī Latvijā

14 decembris, 2021

Eiropas Sociālās Uzņēmējdarbības Aptauja (ESEM) 2021 tagad pieejama arī Latvijā

AIZPILDĪT Eiropas Sociālās Uzņēmējdarbības Aptauju (ESEM) ŠEIT.

No šodienas, otro gadu pēc kārtas ir pieejama Eiropas Sociālās Uzņēmējdarbības aptauja (ESEM). Starptautiskā organizācija Euclid Network, kas apvieno Eiropas valstu sociālās uzņēmējdarbības asociācijas, universitātes un mācību institūtus, sociālos investorus, vadošās nevalstiskās organizācijas un sociālos uzņēmumus, kopā ar Eiropas Komisiju rīko sociālo uzņēmēju aptauju, lai iegūtu reprezentatīvus datus par sociālo uzņēmējdarbību dažādās Eiropas Savienības valstīs.

Šogad aptauja ir atvērta 21 valstī un ir pieejama 21 valodā. Sociālie uzņēmēji ir aicināti dalīties savā pieredzē, palīdzēt novērst pašreizējo datu trūkumu par sociālajiem uzņēmumiem un ietekmēt turpmāko politikas un finansējuma lēmumu virzību, kas ietekmēs viņu uzņēmējdarbību. Katra respondenta atbildes sniegs nenovērtējamu ieskatu par sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu, panākumiem un šķēršļiem Eiropā. Šai aptaujai būs svarīga nozīme turpmākai politikas un arī finansējuma lēmumu virzībai Eiropas Savienības līmenī. Tāpat iegūtie dati par Latvijas uzņēmumiem tiks ņemti vērā, veidojot informatīvo ziņojumu par sociālo uzņēmējdarbību Latvijā, kas var būtiski ietekmēt jomas attīstību.

2020.gada aptauja bija pirmais Eiropas līmenī veiktais sociālo uzņēmumu pārskats. Projekts atklāj pašreizējos sociālo uzņēmumu datus un sniedz informāciju lēmumu pieņēmējiem valdībā, pilsoniskajā sabiedrībā un ekonomikā kopumā. ESEM mērķis ir informēt, atbalstīt un veicināt sociālās un solidaritātes ekonomikas uzņēmumu vajadzības un intereses visā Eiropā un ārpus tās. ESEM sniedz datus, kas nepieciešami uz pierādījumiem balstītas politikas veidošanai, atbalsta sadarbību visā Eiropā un labākās prakses izplatīšanu. Kā teica Eiropas nodarbinātības un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits (Nicolas Schmit):

Lai gan “Eiropa netiks izveidota uzreiz vai pēc viena vienota plāna”, ESEM sniedz mums detalizētus datus un analīzi, kas būs pamats topošajam Eiropas rīcības plānam sociālajai ekonomikai un politikas veidotāju lēmumiem visos pārvaldības līmeņos.” 

Euclid Tīkls izziņoja otro Eiropas Sociālās Uzņēmējdarbības aptauju (ESEM) 2021.gada Sociālo uzņēmumu Pasaules forumā. ESEM sniedz iespēju sociālās ietekmes uzņēmējiem dalīties ar savu pieredzi un veidot nākamās paaudzes sociālo uzņēmumu stratēģiju, atbalsta, finansēšanas un investīciju politiku un tiesību aktus.

ESEM ir Euclid Network – Eiropas Sociālo uzņēmumu atbalsta organizāciju tīkla – iniciatīva, ko sadarbībā ar gandrīz 40 sociālo uzņēmumu atbalsta organizāciju dalībniekiem, partneriem un universitātēm, īsteno Eiropas Komisija, Google.org, SAP, ImpactCity, Bertelsmann Stiftung, Pasaules Ekonomikas forums un Schwab Foundation. ESEM īsteno aizvien pieaugošs sociālās ietekmes organizāciju kopums visā Eiropā.

AIZPILDĪT Eiropas Sociālās Uzņēmējdarbības Aptauju (ESEM) ŠEIT.

Vairāk par projektu var uzzināt ESEM mājas lapā, un ESEM ziņojums 2020-2021 ir pieejams ŠEIT.