Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija nosūtījusi vēstuli 13. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstiem

17 septembris, 2018

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija nosūtījusi vēstuli 13. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstiem par sociālās uzņēmējdarbības nozares redzējumu.

Aktīvi sekojot līdzi politiskajām norisēm valstī, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, izpētot partiju programmas, neatrada atbildes un partiju nākotnes redzējumu, kā turpmākajā laika periodā Latvijā tiks izmantota sociālā uzņēmējdarbība valstiski svarīgu mērķu sasniegšanai.

Lai noskaidrotu partiju viedokli un spētu labāk izprast politisko partiju nostāju par sociālo uzņēmējdarbību un nozares attīstības redzējumu, asociācija uzdeva trīs jautājumus visiem 13. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstiem:

  1. Kādi ir Jūsu partijas plāni attiecībā uz finanšu instrumentu pieejamību sociālajiem uzņēmējiem pēc 2020. gada, kad līdzšinējais ESF finansējuma periods beigsies?
  2. Kādi ir Jūsu partijas plāni, lai veicinātu un atbalstītu sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā?
  3. Kā Jūsu partija saskata sociālo uzņēmumu lomu Latvijas reģionu attīstības veicināšanā un jaunu darba vietu radīšanā reģionos?

Politisko partiju atbildes tiks publicētās pēc 20. septembra asociācijas mājaslapā un sociālajos tīklos.

Ar pilno vēstules tekstu iespējams iepazīties šeit.