Kā veidot veiksmīgu sadarbību ar pašvaldībām? Video no semināra.

13 novembris, 2017

Skaties LSUA rīkotā semināra par sociālo uzņēmējdarbību un pašvaldību sadarbību videoierakstu, kurā veltījām īpašu uzmanību, lai runātu par to, kas jāzina sociālajiem uzņēmumiem, ja tie gribētu veidot sadarbību ar pašvaldību.

Sociālās uzņēmējdarbības kopumā un atsevišķu sociālo uzņēmumu veiksmīgā darbībā un attīstībā nereti lielu lomu spēlē pašvaldības un to iestādes, kuras ar savu darbu, aktivitātēm un budžeta izlietojumu var gan palīdzēt, gan traucēt sociālā uzņēmuma darbībai. Pašvaldību redzeslokā esošās problēmas viesbiežāk ir tās, kuras mēģina risināt arī sociālie uzņēmumi, tādēļ veiksmīga, abpusēji izdevīga sadarbība ir visu iesaistīto pušu interesēs. Kā tādu veidot?

Seminārā praktiskos pieredzes stāstos dalīsies Latvijas Samariešu apvienības, Latvijas Pašvaldību savienības un Ķekavas novada pārstāvji.

Semināra video ir aplūkotas šādas tēmas:

  • Kā darbojas pašvaldība un to iestādes, kā tiek veidots pašvaldības budžets, kas un kādā veidā pieņem dažādus lēmumus?
  • Kā “runāt” un veidot sadarbību ar pašvaldībām? Kā rīkoties, ja jums ir produkts vai pakalpojums, ko vēlaties piedāvāt pašvaldībai? Kādi ir citi iespējamie sadarbības modeļi?
  • Ko var un ko nevar darīt pašvaldības attiecībā uz privātā sektora ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem?

Ivitas Peipiņas prezentācija pieejama šeit.

Andra Bērziņa prezentācija pieejama šeit.

Jura Jeruma prezentācija pieejama šeit.

 

Seminārs notika 2017.gada 29.septembrī, un tā norisi finansiāli atbalsta Ziemeļu Ministru padome.