Vebināri sadarbībā ar JSPA

Vebināri, kas tapuši sadarbībā ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru apvieno informāciju par Solidaritātes korpusa piedāvātajām iespējām.

Potenciālajiem projektu pieteicējiem vebinārs par solidaritātes projektu iespējām jauniešiem. Tiešsaistes vebināra laikā sniegta informācija gan par tehniskiem projektu pieteikumu sagatavošanas jautājumiem, gan par saturiskiem kvalitātes aspektiem, kurus ir būtiski ņemt vērā, gatavojot projekta pieteikumu.

Potenciālajiem projektu pieteicējiem – organizācijām vebinārs par darba projektiem jauniešiem pirmās darba pieredzes gūšanai. Šo projektu mērķis ir veicināt jauniešu prasmes un sniegt iespēju gūt pirmo darba pieredzi. Tiešsaistes vebināra laikā sniegta informācija gan par tehniskiem projektu pieteikumu sagatavošanas jautājumiem, gan par saturiskiem kvalitātes aspektiem, kurus ir būtiski ņemt vērā, gatavojot projekta pieteikumu.

Potenciālajiem projektu pieteicējiem – organizācijām vebinārs par brīvprātīgā darba projektiem jauniešiem. Tiešsaistes vebināra laikā sniegta informācija gan par tehniskiem projektu pieteikumu sagatavošanas jautājumiem, gan par saturiskiem kvalitātes aspektiem, kurus ir būtiski ņemt vērā, gatavojot projekta pieteikumu.