Sociālo uzņēmumu piedāvājumu tūrisma maršruts Gruzijā

6 janvāris, 2023

Sociālo uzņēmēju darbošanās jomu daudzveidība ir neierobežota. Sociālo uzņēmumu iesaistīšanās tūrisma nozarē ir solis iekļaujošākas vides un pieejamības nodrošināšanai. Arī jaunākās tūrisma tendences liecina, ka tūristi dod priekšroku iepazīt vietējo kultūru, tradīcijas, meklēt interesantus piedāvājumus, ilgtspējīgus risinājumus un iegādāties produktus un pakalpojumus, kas rada pozitīvu sociālo ietekmi, kā arī atbalstīt vietējos uzņēmumus un kopienas.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Gruzijas Sociālo uzņēmumu aliansi (Social Enterprise Alliance (SEA)) un Gruzijas Reģionālo Ilgtspējas attīstības institūtu (Regional Sustainable Development Institute (RSDI)) izveidoja katalogu ar sociālo uzņēmumu piedāvājumu tūrisma maršrutu Gruzijā.

Sociālo uzņēmumu katalogs piedāvā vairākus tūrisma maršrutus, kuru galamērķis ir sociālie uzņēmumi Gruzijā. Šajā materiālā var iepazīties ar vairāk nekā desmit sociālajiem uzņēmumiem Gruzijā, uzzināt to darbošanās virzienu un sociālo mērķi, kā arī izpētīt pakalpojumu un produktu piedāvājumus. Katalogs ir izveidots tā, ka plānojot braucienu uz Gruziju, var ieplānot sociālo uzņēmumu apmeklējumu dažādos Gruzijas reģionos. Šajā katalogā ir iekļauti uzņēmumi, kuros var iegādāties to ražotās preces, pieteikties uz dažādām meistarklasēm, kā arī izbaudīt gardu maltīti:

  • Sociālais uzņēmums Ikorta nodarbojas ar rotu izgatavošanu un sniedz darba iespējas sievietēm, kurām kara rezultātā nācās atstāt savas dzīves vietas un pārcelušās.
  • Sociālais uzņēmums Tsnuli – kokapstrādes un dizaina pinumu darbnīca nodarbina un integrē cilvēkus ar invaliditāti. 
  • Sociālais uzņēmums Nukriani Workshops piedāvā dažādas radošās darbnīcas, dāvanas un korporatīvos suvenīrus un sniedz apmācības un darba iespējas vietējām sievietēm, lai veicinātu nodarbinātību un ekonomisko attīstību reģionā.  
  • Temi ir organizācija, kas nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību, piedāvā vīna degustācijas, tās mērķis ir sniegt pajumti sociāli neaizsargātiem iedzīvotājiem, radīt ģimenisku vidi, nodarbinātības iespējas un uzlabot viņu darba prasmes.
  • Sociālais uzņēmums Alaverdi Blue nodarbojas ar ilgtspējīga lauku tūrisma attīstību, piedāvā tūristiem naktsmītnes, siera degustāciju un tradicionālos ēdienus. Uzņēmuma sociālais mērķis ir nodrošināt ekonomiskās aktivitātes iespējas sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem.
  • Sociālais uzņēmums Babale veido dekoratīvus un funkcionālus priekšmetus no koka, keramikas un tekstila, no kuriem katrs ir atšķirīgs, unikāls roku darbs. Sociālā uzņēmuma misija ir nodrošināt neatkarīgu dzīvi cilvēkiem ar dauna sindromu, izmantojot nodarbinātību un profesionālo prasmju attīstīšanu.
  • Sociālais uzņēmums Potteria saglabā un popularizē tradicionālās gruzīnu amatniecības apstrādes metodes, veicinot sieviešu ar kriminālu pagātni reintegrāciju sabiedrībā.
  • Sociālais uzņēmums Kodala veido koka rotaļlietas un suvenīrus un nodarbina cilvēkus ar invaliditāti. 
  • Sociālās kafejnīcas Mziuri, Cafune, Knowledge Cafe, Eight +1, Mego Bar un
  • ESKI sociālās uzņēmējdarbības koncepta veikals, kas piedāvā sociālo uzņēmumu preces.

Sociālās uzņēmējdarbības veicēju iespējas iesaistīties tūrisma nozarē tika pētītas projekta “Sociālo uzņēmēju attīstība tūrisma sektorā” ietvaros, ko atbalstīja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. Projekta gaitā tika iepazīti Latvijas un Gruzijas sociālie uzņēmēji, kuri jau darbojas tūrisma jomā un tie, kuri vēlētos iesaistīties. Darbā ar šiem sociālajiem uzņēmējiem tika piedāvāts konsultātīvais atbalsts pievilcīgu piedāvājumu izveidē un to komunikācijā. Partneri Gruzijā izveidoja tūrisma maršrutu, kura galamērķis ir sociālie uzņēmumi, savukārt Latvijas sociālie uzņēmumi ciemojās Gruzijā, testēja šos maršrutus un sniedza ieteikumus un rekomendācijas kolēģiem, kā uzlabot savu piedāvājumus.